ตลาดบรูไน...มีอะไรน่าสนใจสำหรับสินค้าไทย
แม้ว่าบรูไนเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในอาเซียนเพียง 414,400 คน และมีพื้นที่เล็กเป็นอันดับ 2
ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ แต่บรูไนจัดเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีศักยภาพสูงด้านการค้าและเป็น
อ่านต่อ
 
แม่สอด-เมียวดี....พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนไทย-พม่า
ไทยและพม่ามีความสัมพันธ์มายาวนานทั้งในด้านประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการมีพรมแดนติดต่อกัน
เป็นระยะทางถึง 2,401 กิโลเมตร เอื้อประโยชน์อย่างยิ่งต่อการค้าระหว่างกันตามแนวชายแดน ดังเห็นได้
อ่านต่อ
 

พฤติกรรมผู้บริโภคและเกร็ดการติดต่อธุรกิจกับ สปป.ลาว
สปป.ลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และการค้ากับไทยมายาวนาน โดยเฉพาะ
ด้านการค้าที่ทวีความสำคัญขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบัน สปป.ลาว เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 3 ของไทยในกลุ่มประเทศ

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในอินโดนีเซีย