สิงคโปร์…โอกาสขยายตลาดอัญมณีและเครื่องประดับแท้ในยุคตลาดหลักผันผวน
ปัจจุบันผู้ส่งออกไทยให้ความสนใจส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับแท้ไปอาเซียนไม่มากนัก เนื่องจากตลาด
ผู้บริโภคสินค้าดังกล่าวยังมีขนาดค่อนข้างเล็ก ประกอบกับประชากรมีกำลังซื้อไม่มาก เมื่อเทียบกับตลาด...
อ่านต่อ
 
เปิดประตูส่งออกสินค้าไทยที่มีศักยภาพสู่ สปป.ลาว
การค้าระหว่างประเทศของ สปป.ลาว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกมาก เนื่องจาก สปป.
ลาว ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าประเภทต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าทุนและวัตถุดิบที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรม...
อ่านต่อ
 

พฤติกรรมผู้บริโภคกัมพูชา
กัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ด้านการค้ากับไทยมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันกัมพูชาเป็นตลาดส่งออก
สำคัญอันดับ 2 ของไทยในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม) โดยมูลค่าส่งออก...

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในยุโรป