แผนแม่บทการท่องเที่ยวปี 2556-2563…กลไกยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครั้งสำคัญของพม่า
ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีศักยภาพในพม่าที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ
เนื่องจากพม่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ประกอบกับนโยบาย...
อ่านต่อ
 
การพัฒนาชายแดนไทย-พม่า…โอกาสทองทางการค้าที่น่าติดตาม
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนมีสัดส่วน
สูงถึงราวร้อยละ 80 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่ม CLM ทั้งหมด (กัมพูชา สปป.ลาว...
อ่านต่อ
 

พฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของชาวมาเลเซีย
มาเลเซีย เป็นตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะอัญมณีและ
เครื่องประดับแท้ อาทิ เครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงิน โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการที่ชาว...

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในสิงคโปร์