ประเด็นทางเศรษฐกิจที่ต้องเฝ้าติดตามในปี 2557
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปี 2557 มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงให้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยแม้หลายฝ่ายจะมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก...
อ่านต่อ
   
วิเคราะห์ต้นทุนรอบคอบ…ลงทุนในมาเลเซียราบรื่น
มาเลเซียนับเป็นอีกประเทศหนึ่งในอาเซียนซึ่งมีความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุน ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่
แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อันดีกับไทย เศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย The Economist...
อ่านต่อ
 
เกาะติดโอกาสทางธุรกิจบนเส้นทางสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4
โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 (เชียงราย-บ่อแก้ว) มูลค่า 1,486.5 ล้านบาทเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาเส้นทางคมนาคมภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง...
อ่านต่อ
 

5 Mega Trends ในทศวรรษหน้า
ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกแล้ว นับเป็นโอกาสดีที่ “เก็บตกจากต่างแดน” ฉบับนี้ จะได้
นำเสนอข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในโลกอนาคต...

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในออสเตรเลีย