ธุรกิจบริการด้านอาหารในสิงคโปร์
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และประชากรมีรายได้ต่อหัวใน
ปี 2554 สูงถึงเกือบ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ มากเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน (เทียบกับไทยที่ 5,395 ดอลลาร์สหรัฐ)
อ่านต่อ
 
Vientiane New World…
เปิดโลกใบใหม่เพื่อการลงทุนใน สปป.ลาว

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติ อาทิ เวียดนาม จีน ไทย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และอินเดียให้ความ
สนใจลงทุนใน สปป.ลาว มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยเกื้อหนุนจากกฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับล่าสุด
อ่านต่อ
 

การติดต่อธุรกิจกับชาวเวียดนาม
เวียดนามเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างโดดเด่น โดยมีอัตราขยายตัวในระดับสูง
ต่อเนื่องมาหลายปี แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอย อีกทั้งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรสูงถึง 90

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในพม่า