เครือข่ายสังคมออนไลน์…
โอกาสขยายตลาดอาเซียนในยุคดิจิตอล

ในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา วิถีการดำเนินชีวิตของประชากรแทบทุกส่วนของโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศ
ในอาเซียน ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ อันเป็นผลจากการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความก้าวล้ำ

อ่านต่อ
 
กฎหมายลงทุนต่างชาติฉบับใหม่ของพม่า...
พัฒนาการครั้งสำคัญของการปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 รัฐสภาพม่าได้ผ่านร่างกฎหมายลงทุนต่างชาติ (Foreign Investment Law) ฉบับใหม่เพื่อใช้แทนกฎหมายลงทุนต่างชาติฉบับเดิมซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2531 อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดี
อ่านต่อ
 
ตามเทรนด์คู่แข่งเฟอร์นิเจอร์ไทย
จากงานแสดงสินค้าในอาเซียน

อาเซียนถือเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของโลก โดยในปี 2554 ประเทศผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์
สำคัญ 5 ประเทศ (เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์) มีมูลค่าส่งออกรวมกัน 9,305 ล้านดอลลาร์
อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในเวียดนาม