ตลาดอาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย...โอกาสรออยู่ข้างหน้า
อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่เศรษฐกิจยังขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากตลาดภายในประเทศมีขนาดใหญ่ ด้วยจำนวนประชากรราว 240 ล้านคน...
อ่านต่อ
 
สนามบินนานาชาติหงสาวดี...โอกาสทางธุรกิจที่อยู่ไม่ไกลของไทย
การเปิดประเทศของพม่าและการปฏิรูปประเทศที่มีพัฒนาการมากขึ้นเป็นลำดับ ส่งผลให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยว
ต่างชาติหลั่งไหลเข้าสู่พม่าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพม่ามีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชูจุดแข็งของ...
อ่านต่อ
 

โอกาสของประเทศกำลังพัฒนาในตลาดสินค้าพลังงานหมุนเวียน
ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศ ทั้งเพื่อลดการพึ่งพิง
พลังงานฟอสซิล ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน รวมถึงเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก...

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในมาเลเซีย