ตลาดอาหารฮาลาลในมาเลเซียกับโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย
มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากรัฐบาล
ดำเนินนโยบายในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบกับ
อ่านต่อ
 
เกาะติดความคืบหน้าโครงการทวาย
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หากกล่าวถึงโครงการลงทุนในพม่า โครงการทวายถือเป็นโครงการลงทุนสำคัญที่นักลงทุน
ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ อีกทั้งเป็นโครงการที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่าให้ความสำคัญและมีการหารือ
อ่านต่อ
 

โอกาสของตลาดค้าปลีกออนไลน์ในจีน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนส่งผลให้เศรษฐกิจทุกภาคส่วน รวมถึงภาคค้าปลีกขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกันบทบาทของอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดรูปแบบการค้าปลีกผ่านอินเทอร์เน็ตหรือตลาดค้าปลีก

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในมาเลเซีย