จินตมณี : ธุรกิจโรงแรมมีดีไซน์และดีเอ็นเอเพื่อสังคม
 
   
            EXIM E-NEWS ได้รับเกียรติจากลูกค้า คุณสุคนธ์ ชาญปรีดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท จินตมณี จำกัด
มาบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจโรงแรมจินตมณีในเสียมเรียบที่ก่อร่างและเติบโตอย่างมั่นคงและค่อยเป็นค่อยไปตลอด
ระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางรอยยิ้มของผู้บริหาร พนักงาน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาเยือนถิ่นมรดกโลกนี้

          จุดเริ่มต้นของธุรกิจ
          ผมเกิดที่พระตะบอง กัมพูชา แต่มาเติบโตที่เมืองไทย คุณปู่ของผมอพยพจากเมืองจีนมาตั้งรกรากอยู่ในไทย
ครอบครัวของผมทำธุรกิจเครื่องประดับ จนผมโตขึ้นและเรียนจบจากสหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสกลับไปทำงานเป็นอาสาสมัคร
ที่เสียมเรียบ กัมพูชา จึงมองเห็นโอกาสเข้าไปประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนไทย ส่งเสริมการจ้างงาน
คนในท้องถิ่นกัมพูชา โดยมีจุดขายเป็นที่พักสำหรับผู้มีความฝันมาเยือนมรดกโลก นครวัด รวมทั้งผู้ที่ติดใจชีวิตสงบ
เรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติในเมืองเสียมเรียบ นั่นคือจุดกำเนิดของโรงแรมโฮเทลเดอลาเปซ์ (Hotel de la Paix) จินตมณีเป็น
โครงการต่อเนื่องที่อยากทำ เมื่อได้เข้าไปทำธุรกิจโรงแรม Hotel de la Paix แล้ว เพราะผมเริ่มเห็นปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรด้านการโรงแรม จึงเกิดความต้องการจะสร้างโรงเรียนฝึกหัดในด้านนี้ เพื่อสร้างแรงงานมีทักษะ (Skilled Labors)
เข้าสู่ธุรกิจโรงแรม
 
   
            จินตมณีค่อยๆ เติบโตขึ้นตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา จากโรงเรียนฝึกหัดด้านการโรงแรม กลายเป็นเกสต์เฮาส์เล็กๆ
เพื่อเป็นที่พักของผู้เข้าอบรม ต่อมาขยับขยายเป็นโรงแรมที่มีห้องพัก 18 ห้องและเพิ่มจำนวนเป็น 101 ห้องทุกวันนี้
ประกอบด้วย 2 ส่วน ที่เรียกว่า จินตมณีคลับและจินตมณีรีสอร์ต เป้าหมายของเราไม่ใช่ "กำไรสูงสุด" ในงบดุล เราตั้ง
เป้าหมายแค่ทำสิ่งที่ดีที่สุดกับทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในระยะยาว นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเสียมเรียบ
พร้อมจะใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเองและแบ่งปันความสุขให้กับคนท้องถิ่นในกัมพูชา ในขณะที่คนกัมพูชาที่มี
งานทำจากธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขอนามัย มีโอกาสทางสังคม และมีชีวิตที่มีความสุข
          ผมเชื่อว่า การช่วยเหลือผู้อื่น เราไม่ควรให้แค่ปลาเขาไปรับประทาน แต่เราควรสอนให้เขารู้จักตกปลาด้วย มูลนิธิ
จินตมณีจึงเกิดขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าที่พักโรงแรมอย่างต่อเนื่อง โดยเราไม่เคยเรียกร้อง ไม่มีการประชาสัมพันธ์
แต่ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันตกนิยมจองโรงแรมผ่านบริษัททัวร์ (40%) และเว็บไซต์ (30%) จะแจ้งความจำนง
ขอบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิของเรา เมื่อได้ทราบข่าวหรือเห็นความตั้งใจจริงของเราที่จะทำงานบริการด้านโรงแรมควบคู่กับงาน
ของมูลนิธิเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น

          อุปสรรคทางธุรกิจ
          สำหรับผม การทำธุรกิจในกัมพูชาไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ตราบเท่าที่เราทำธุรกิจอย่าง “ตรงไปตรงมา” หัวใจ
สำคัญคือ การปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อย่างถูกต้อง โปร่งใสทุกอย่าง ที่เหลือเป็นเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งคนกัมพูชา
มีความอ่อนน้อมและพร้อมจะเรียนรู้ มีจิตใจบริการ หากได้รับการฝึกฝน เขาจะเป็นแรงงานที่มีทักษะและประสิทธิภาพใน
การทำงานอย่างมาก ที่ผ่านมาเราจะมองเห็นโอกาสการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตของคนมากกว่าอุปสรรคในการทำธุรกิจ
          อย่างไรก็ตาม ปัจจัยท้าทายสำหรับธุรกิจของจินตมณีคือ นักท่องเที่ยวส่วนมากเดินทางมาเสียมเรียบเพื่อชมนครวัด
หรืออังกอร์วัดเพียงครั้งหนึ่งในชีวิต อัตราการกลับมาพักใหม่ (Return Visit) มีน้อย สิ่งที่เราทำได้และต้องทำให้ดีคือ การ
บำรุงรักษาสถานที่และมาตรฐานการบริการลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัททัวร์ ให้ลูกค้าทุกคนเกิดความประทับใจและ
บอกต่อ

          กุญแจสู่ความสำเร็จ
 
            เป็นเรื่องน่ายินดีที่โรงแรมของเราได้รับรางวัลอันดับ 3 ของ 2015 TripAdvisor
Travellers’ Choice Awards จากการสำรวจความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
โดย TripAdvisor (เว็บไซต์ท่องเที่ยวชื่อดังที่มีจำนวนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกัน 340
ล้านคนต่อเดือน จากสถิติของ Google Analytics ในไตรมาส 1 ปี 2558) ซึ่งรางวัล
ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เราดีใจที่โรงแรมเล็กๆ ของเราและจุดยืนของเราได้รับการยอมรับ
จนได้รับรางวัลจากคะแนนนิยม
          กุญแจสู่ความสำเร็จคงจะเป็นรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model) ของเรา
   
  ในการสร้างสมดุลระหว่างการทำกำไรเพื่อให้ธุรกิจและพนักงานเติบโตไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปกับการไม่มุ่งแสวงหา
กำไรเป็นสำคัญ กิจการของโรงแรมจินตมณีและมูลนิธิจินตมณีจึงดำเนินไปอย่างเกื้อกูลกันและกัน โรงแรมมีผลประกอบการ
ที่ดี แม้กำไรจะไม่สูงมาก แต่ผลตอบแทนทางจิตใจสูงกว่า ขณะที่ลูกค้าที่เข้าพักได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชน
โดยโรงแรมไม่มีการโฆษณาเชิญชวนหรือชักจูงใดๆ เพราะโรงแรมจะนำเงินค่าห้องพักที่ได้รับสมทบเข้ามูลนิธิส่วนหนึ่ง
โดยอัตโนมัติ ลูกค้าหลายรายที่ทราบเรื่องราวของมูลนิธิและต้องการสนับสนุนเงินให้แก่มูลนิธิเพิ่มเติมก็มีไม่น้อย ขณะเดียวกัน
พนักงานทุกคนก็ทำงานอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้ทำสิ่งดีๆ ให้แก่ชุมชน เหล่านี้เป็นความสุขที่ได้รับกันถ้วนหน้า
ทุกฝ่าย
          กล่าวโดยสรุป ธุรกิจของเราเติบโตอย่างมั่นคง เพราะเรายึดหลักความถูกต้อง เราสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่
ไม่เหมือนใคร และเรามีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง พนักงานพอใจผลตอบแทน มีแรงจูงใจในการทำงาน มีความจงรักภักดี
ต่อองค์กร เพราะเราทุกคนมี DNA จินตมณีเหมือนกัน และทั้งหมดนี้เกิดจากความจริงใจของเราต่อทุกคนรอบข้างเรา

          มูลนิธิจินตมณี
          เราตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ด้วยเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ของ
จินตมณีและเงินที่ได้รับบริจาค ซึ่งเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะไม่ถูกนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมูลนิธิ
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือค่าใช้จ่ายพนักงานใดๆ ทั้งสิ้น แต่โรงแรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด และใช้เงิน
บริจาคทุกสตางค์ให้กับสังคมจริงๆ
          ปัจจุบันมูลนิธิจินตมณีมีผู้บริหารต่างชาติทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวกัมพูชาที่ทำงานเต็มเวลารวม 16 คน
ดำเนินกิจกรรม 3 ด้านหลัก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวกัมพูชาอย่างยั่งยืน ดังนี้
          ประการแรก ด้านการศึกษา มี 3 โครงการ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรม ซึ่งผลิตบุคลากร
ปีละ 20-30 คนป้อนให้กับโรงแรมในกัมพูชา ไม่ใช่แค่โรงแรมของเรา เป็นเวลา 10 ปีมาแล้วที่เราสร้างคนและดูแลให้ผู้ที่
ผ่านการฝึกอบรมเรียนจบและได้งานทำในโรงแรมทุกคน จะเป็นโรงแรมจินตมณีหรือโรงแรมใดก็ได้ 2. ศูนย์พัฒนาทาง
การเกษตร
โครงการนี้เกิดขึ้นเพราะไม่ใช่ทุกคนต้องการทำงานโรงแรม เราจึงเข้าไปส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ตามพื้นที่ชนบทในกัมพูชา โดยมีเป้าหมายให้ชาวบ้านประกอบอาชีพทางการเกษตรหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ เพราะ
กัมพูชามีความพร้อมด้านที่ดินและแรงงานในการทำเกษตรอยู่แล้ว แต่อาจจะขาดต้นแบบและโนฮาวในการทำฟาร์มเกษตร
ผลผลิตที่ได้จะส่งขายให้กับโรงแรมหรือที่อื่นก็ได้ 3. โรงเรียนประจำหมู่บ้าน เรานำเงินบริจาคของมูลนิธิไปใช้ก่อสร้าง
อาคารเรียน ให้เป็นทุนการศึกษา รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน จักรยานสำหรับเดินทางไปโรงเรียน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบท เช่น การสร้างบ่อน้ำบาดาลในชุมชน ซึ่งดำเนินการไปแล้ว
กว่า 1,300 บ่อ
          ประการที่สอง ด้านสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล เราจัดให้มีหน่วยแพทย์ โดยเฉพาะทันตแพทย์เคลื่อนที่
เข้าไปตรวจสุขภาพและดูแลสุขอนามัยขั้นพื้นฐานให้กับชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยสนใจเรื่องสุขอนามัยเท่าไรนักและ
ไม่ชอบไปโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
          ประการที่สาม ด้านการเงิน เราจัดให้มีเงินกู้สำหรับชาวบ้าน จำนวน 500-2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อราย เพื่อให้
หยิบยืมไปใช้เริ่มต้นธุรกิจ เช่น เช่าตุ๊กตุ๊กขับรับจ้าง โดยไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อได้เงินคืน ก็จะนำไปช่วยเหลือ
ผู้เดือดร้อนรายอื่นๆ ต่อไป
 
   
            บริการของ EXIM BANK
          บริษัทได้รับเงินกู้โครงการระหว่างประเทศจาก EXIM BANK ทำให้เรามีเงินหมุนเวียนทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่
การกู้เงินลงทุนในกัมพูชามีอัตราดอกเบี้ยสูงมาก EXIM BANK เป็นทางเลือกทางการเงินที่มีดอกเบี้ยถูกกว่าและเงื่อนไขดีกว่า
นอกจากนี้ บริการของ EXIM BANK ยังหลากหลาย มีทั้งสินเชื่อและประกันความเสี่ยงการลงทุนด้วย

          ฝากถึงผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจในวันนี้
          สำหรับผมการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ คือ ทำอะไรก็ได้ที่คุณรัก แต่ทำทุกอย่างตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
มีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา และมีวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีและยั่งยืนในระยะยาว
แนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อและได้ลงมือทำจริงกับจินตมณี และทำด้วยแรงปรารถนา
(Passion) และความเอาใจใส่ (Caring) ไม่ใช่เพื่อเหตุผลทางการตลาดหรือเพื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งไม่นำไปสู่การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
          วัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนจะเป็นตัวคัดเลือกบุคลากรรุ่นต่อๆ ไปที่จะมาร่วมงานกับเรา และจะหล่อหลอมให้เขาเป็น
ส่วนหนึ่งของเรา ทำงานด้วยความภาคภูมิใจและความสุข เป็นผลดีกับทุกฝ่าย เป็นธุรกิจในรูปแบบ Win-win Model คือ
ทำให้ทุกคนในองค์กรและในสังคมมีความสุขและได้รับประโยชน์ในระยะยาว