ลงทุนในฟิลิปปินส์…อย่ามองข้ามเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในช่วงเวลาที่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ขยับใกล้เข้ามา
ผู้ประกอบการหลายรายต่างมองหาช่องทางที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้กันมากขึ้น...
อ่านต่อ
 
จับกระแสแนวโน้มตลาดกัมพูชา...สินค้าอะไรมาแรง
กัมพูชาอยู่ในช่วงเร่งรัดพัฒนาประเทศ ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วเฉลี่ยราวร้อยละ 8 ต่อปีในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา และคาดว่าจะขยายตัวกว่าร้อยละ 7 ในปี 2557 ซึ่งก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน...
อ่านต่อ
 

พฤติกรรมผู้บริโภคและโอกาสของสินค้าไทยในตลาดรัสเซีย
หากจะกล่าวถึงตลาดส่งออกใหม่ที่มีศักยภาพในปัจจุบัน สหพันธรัฐรัสเซียหรือรัสเซียเป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจ
ทั้งจากขนาดของตลาดที่ใหญ่ด้วยจำนวนประชากรราว 143 ล้านคน และเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัว...

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในฟิลิปปินส์