ส่องสินค้าและธุรกิจที่น่าสนใจในฟิลิปปินส์
แม้ว่าปัจจุบันผู้ประกอบการไทยยังให้ความสนใจฟิลิปปินส์ไม่มากนัก แต่หากพิจารณาให้ลึกลงไปแล้ว ฟิลิปปินส์
นับเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศอื่นในอาเซียนด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ
อ่านต่อ
 
เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ… ช่องทางการลงทุนสำคัญใน สปป.ลาว
ในช่วงที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการที่รัฐบาล
สปป.ลาว มีแผนกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจัง ผ่านการปรับปรุงกฎหมายส่งเสริมการลงทุน
อ่านต่อ
 

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตลาดแฟชั่นญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในตลาดเสื้อผ้าและสิ่งทอสำคัญทั้งของไทยและของโลก เนื่องจากชาวญี่ปุ่นมีกำลังซื้อสูงและญี่ปุ่น
ต้องพึ่งพาการนำเข้าเสื้อผ้าและสิ่งทอจากต่างประเทศเป็นหลัก “เก็บตกจากต่างแดน” ฉบับนี้ จึงนำเกร็ดความรู้และ

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในฟิลิปปินส์