ธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย... ศักยภาพที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม
มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตจากที่มุ่งเน้นการเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแบบจำนวนมาก...
อ่านต่อ
 
ใส่ใจระบบภาษีสักนิดก่อนไปลงทุนใน สปป.ลาว
สปป.ลาว นับเป็นอีกประเทศหนึ่งในอาเซียนที่ประตูเปิดกว้างรอต้อนรับนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกดังเห็นได้
จากในช่วงที่ผ่านมารัฐบาล สปป.ลาว เร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยครบครันมากขึ้น...
อ่านต่อ
 

พฤติกรรมผู้บริโภคแอฟริกาใต้
ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดส่งออกหลักอย่าง EU ซึ่งยังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ขณะที่เศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ยังมีความเปราะบางอยู่มากและฟื้นตัวได้ช้า ดังนั้น การแสวงหาโอกาสทางการค้าจากตลาดส่งออก...

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในฮ่องกง
และไต้หวัน