ผู้นำเข้าในแคนาดา  
  บริษัท   A.T. STORRS LTD.
1353 EAST PENDER STREET, VANCOUVER BC V5L 1V7, CANADA
   
  สินค้า/บริการ   Gift item-wood, silver  
  ติดต่อ   IAN STORRS
Tel. +1 800 561 5800, 1 604 734 3211 Fax. +1 604 734 3100
E-mail: info@atstorrs.com Website: www.atstorrs.com
 
  บริษัท   AN WAH TRADING CO., LTD.
39 JUTLAND ROAD, ETOBICOKE, ONTARIO M8Z 2G6, CANADA
 
  สินค้า/บริการ   Rice product and food service  
  ติดต่อ   MARY LY
Tel. +1 416 232 2106 Fax. +1 416 233 3373
E-mail: anwahtrading@gmail.com, maryly@anwahtrading.com
Website: www.anwahtrading.com
 
  บริษัท   BEST BRANDS MARKETING CO., LTD.
                                      th
UNIT 105-0295, 198   STREET, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V1M 3J9,
CANADA
 
  สินค้า/บริการ   Food products  
  ติดต่อ   KENNETH OU
Tel. +1 604 888 0193 Fax. +1 604 888 0195
E-mail: ken.ou@bestbrandsmarketing.com Website: www.bestbrandsmarketing.com
 
  บริษัท   BIO LAB INTERNATIONAL INC.
130 DENISON STREET, MARKHAM, ONTARIO L3R 1B6, CANADA
 
  สินค้า/บริการ   Conditioning lotion, gift set, plasticware  
  ติดต่อ   DAVID KWOK
Tel. +1 905 475 7776 Fax. +1 905 475 1161
E-mail: david@pqiint.com
  บริษัท   CELEBRITY PRODUCT INC.
500 KEELE STREET, TORONTO, ONTARIO M6N 3C9, CANADA
 
  สินค้า/บริการ   (Dog treat) chicken strip  
  ติดต่อ   RON FREIMAN
Tel. +1 416 645 0202 Fax. +1 416 645 0563
E-mail: ron@celebcorp.com
 
  บริษัท   DANIER LEATHER INC.
2650 STREET, CLAIR AVENUE WEST, ONTARIO, TORONTO M6N 1M2, CANADA
 
  สินค้า/บริการ   Leather product  
  ติดต่อ   GUIA LOPEZ
Tel. +1 416 762 8175 ext. 485 Fax. +1 416 762 4570
E-mail: guial@danier.com Website: www.danier.com
 
  บริษัท   EAST INDIA CO., LTD.
2446 CAWTHRA ROAD, UNIT 1, BUILDING 1, MISSISSAUGA, ONTARIO L5A 3K6, CANADA
 
  สินค้า/บริการ   Coconut products, tamarind  
  ติดต่อ   RAVL JAIN
Tel. +1 905 276 3212 Fax. +1 905 276 9793
E-mail: ravl@eastindia.ca Website: www.eastindia.ca
 
  บริษัท   FLEX-N-GATE
75 REAGENS INDUSTRIAL PARKWAY, BRADFORD ON L3Z 2A4, CANADA
 
  สินค้า/บริการ   Auto parts  
  ติดต่อ   THINH NGUYEN
Tel. +1 905 778 7900 ext. 678 Fax. +1 905 713 2213
E-mail: thinh.nguyen@ventra.com Website: www.flex-n-gate.com
 
  บริษัท   FRESH DIRECT PRODUCE LTD.
888 MALKIN AVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 2K6, CANADA
 
  สินค้า/บริการ   Fruit and vegetable  
  ติดต่อ   DAVIS YUNG
Tel. +1 604 255 1330 Fax. +1 604 255 1304
E-mail: joanna.chan@freshdirectproduce.com
Website: www.freshdirectproduce.com
 
  บริษัท   LE KIU IMPORTING CO., LTD.
550 MALKIN AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 3X2, CANADA
 
  สินค้า/บริการ   Rice and food products  
  ติดต่อ   CALVIN V. LOUIE
Tel. +1 604 681 6111, 1 888 833 8111 Fax. +1 604 681 4356
E-mail: ginalekiu@gmail.com Website: www.lekiuimporting.com
 
  บริษัท   LIBRA NATIONAL INC.
129-7080 RIVER ROAD, RICHMOND, BC V6X 1X5, CANADA
 
  สินค้า/บริการ   Rice products  
  ติดต่อ   EVA SUN
Tel. +1 604 231 0610 Fax. +1 604 231 9660
E-mail: evasun@librarice.com Website: www.ricepeople.com
 
  บริษัท   MARIA'S TRADING LTD.
PORT COQUITLAM, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V3C 6G7, CANADA
 
  สินค้า/บริการ   Orchids cut flower  
  ติดต่อ   MARIA LEE
Tel. +10000 000000
E-mail: mlee@telus.net
 
  บริษัท   NATIONAL IMPORTERS INC.
120-13100 MITCHELL ROAD, RICHMOND BC V6V 1M8, CANADA
 
  สินค้า/บริการ   Foods & beverages supply services, warehousing and logistic services  
  ติดต่อ   MURRAY BELL
Tel. +1 604 324 1551, 1 888 894 6464 Fax. +1 604 324 1553
E-mail: murraybell@nationalimporters.com
Website: www.nationalimporters.com
 
  บริษัท   REUVEN INTERNATIONAL LTD.
1881 YOUNG STREET, SUITE 201, TORONTO, ONTARIO M4S 3C4, CANADA
 
  สินค้า/บริการ   Chicken  
  ติดต่อ   PAUL STOTT
Tel. +1 416 929 1496 Fax. + 1416 929 1499
E-mail: stott.ril@reuven.com, teresab@reuven.com Website: www.reuven.com
 
  บริษัท   SHAFER-HAGGART LTD.
HEAD OFFICE SUITE 1038, 1055 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER BC V6E 4E2,
CANADA
 
  สินค้า/บริการ   Canned tuna, pineapple and sweet kernel corn  
  ติดต่อ   BRIAN DOUGALL
Tel. +1 604 669 5512 Fax. +1 604 669 9554
E-mail: info@shafer-haggart.com Website: www.shafer-haggart.com
 
  บริษัท   VIVA PHARMACEUTICAL INC.
13880 VIKING PLACE, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6V 1K8, CANADA
 
  สินค้า/บริการ   Bee products, freezed dry powder  
  ติดต่อ   JASON KO
Tel. +1 604 718 0816 ext. 106 Fax. +1 604 718 0817
E-mail: info@vivapharm.com Website: www.vivapharm.com
 
  บริษัท   YOUNG & YOUNG TRADING CO., LTD.
YKS BUILDING UNIT 8, 328 NANTUCKET BOULEVARD, SCARBOROUGH, ONTARIO M1P
2P4, CANADA
 
  สินค้า/บริการ   Snacks, noodles, fruit juices, frozen fruits and vegetable drinks  
  ติดต่อ   RICK TSANG
Tel./Fax. +1 416 288 9298
E-mail: rick@youngandyoungtrading.com Website: www.youngandyoungtrading.com
 
  ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์