ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องในอินโดนีเซียกับโอกาสของผู้ประกอบการไทย
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 17,500 เกาะ จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
สวยงามมากมายที่เป็นที่รู้จักกันดีอย่างเกาะบาหลี ซึ่งมีชื่อเสียงเลื่องลือว่าเป็นเกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยว...
อ่านต่อ
 
เจาะตลาดสินค้าส่งออกที่มีศักยภาพของไทยในพม่า
การปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลพม่าส่งผลให้พม่าได้รับความสนใจมากจากผู้ประกอบการทั่วทุก
มุมโลกในฐานะประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้...
อ่านต่อ
 

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหราชอาณาจักร
สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สินค้าที่มีราคาแพงกว่าสินค้าปกติ ผู้บริโภคที่ยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าดังกล่าวจึงเป็นผู้บริโภคที่มีฐานะทาง...

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในสิงคโปร์