สำรวจโอกาสขยายตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในอินโดนีเซีย
อินโดนีเซียเป็นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่น่าสนใจ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่าง
แข็งแกร่งด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปีในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา และยังมีแนวโน้มขยายตัว...
อ่านต่อ
 
ระบบภาษี…เรื่องต้องรู้เมื่อคิดลงทุนในพม่า
หลังจากการเปิดประเทศ พม่าก็หวนคืนสู่เวทีนานาชาติอีกครั้ง พร้อมประตูการลงทุนที่เปิดกว้างมากขึ้น ดังเห็นได้
จากในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลพม่าเร่งปรับปรุงกฎหมายการลงทุนให้เอื้อต่อการลงทุนจากต่างชาติอย่างต่อเนื่อง...
อ่านต่อ
 

พฤติกรรมของผู้บริโภคและข้อมูลตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในฟิลิปปินส์
เมื่อเอ่ยถึงประเทศสมาชิกในอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ หลายท่านอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
สปป.ลาว กัมพูชา และพม่าที่กำลังอยู่ในความสนใจของคนไทย อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์ถือเป็นอีกหนึ่งตลาด...

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในเกาหลีใต้