บุกตลาดพม่า : วางกลยุทธ์ดี…อนาคตไกล
พม่านับเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่ผู้ส่งออกไทยมีศักยภาพในการเจาะตลาดสูง เนื่องจากในสายตาของชาวพม่า
แล้วสินค้าไทยมีคุณภาพ รูปลักษณ์สวยงามและทันสมัย เมื่อเทียบกับคู่แข่งสำคัญอย่างจีนและเวียดนาม อีกทั้ง...
อ่านต่อ
 
ส่องอุตสาหกรรมรองเท้าในกัมพูชา...โอกาสขยายฐานการผลิตของผู้ประกอบการไทย
อุตสาหกรรมรองเท้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของกัมพูชา ด้วยมูลค่าส่งออกราว 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปี และเป็นแหล่งจ้างงานราว 7 หมื่นคน ขณะเดียวกันยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง...
อ่านต่อ
 

สำรวจตลาดค้าส่งค้าปลีกใน AEC
ตลาดค้าส่งค้าปลีกนับเป็นหัวใจสำคัญของการค้าในภูมิภาคอาเซียน เนื่องด้วยวัฒนธรรม รูปแบบ และวิถีชีวิตของ
ผู้คนในอาเซียนยังนิยมจับจ่ายใช้สอยผ่านตลาดดังกล่าวอยู่ แม้ปัจจุบันระบบการค้าผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด...

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในฮ่องกง