ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโลโก้ชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย

ชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (SOE-D) ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบโลโก้ชมรม SOE-D ชิงรางวัลเงินสดมูลค่า 20,000 บาท ตั้งแต่วันนี้-31 ก.ค. 61 สอบถาม โทร. 09 1771 8835, 08 1255 5589

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 15

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ “เทคโนโลยีทางการคลัง FISTECH” ในวันพุธที่ 1 ส.ค. 61 เวลา 8.30-15.30 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และรับฟังผลงานทางวิชาการของ สศค.

ขอรับบริการประกันการส่งออก EXIM BANK ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้

EXIM BANK พัฒนาช่องทางการขอรับบริการประกันการส่งออกทางออนไลน์ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศ ด้วยกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ส่งออกทุกขนาดธุรกิจได้ง่ายขึ้น

โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วม “โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs” ผ่านธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง และ EXIM BANK โดยเริ่มต้นจากการสมัครเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความรู้ทางการเงินอื่นๆ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม 30,000 บาทต่อกิจการ เพื่อนำไปทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options) กับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ
• รายละเอียดโครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs
สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ และ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 3070 หรือสาขาทุกแห่งของ EXIM BANK

• อัตราแลกเปลี่ยนและราคาค่าธรรมเนียมกลาง (Option Premium) สำหรับโครงการ
บริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs

EXIM BANK เปิดให้บริการโอนเงิน Direct Credit

EXIM BANK เพิ่มช่องทางการโอนเงินสำหรับลูกค้า “บริการโอนเงิน Direct Credit” ไปยังผู้รับเงินปลายทางที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ เวลา 8.30-16.00 น. ค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อหนึ่งรายการ สอบถาม โทร. 0 2617 2111 ต่อ 1520-8

EXIM BANK สำรวจความต้องการใช้ข้อมูลการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างประเทศร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อไป

ภัยคุกคามจากอีเมลปลอม และวิธีป้องกันตนเอง

การปลอมแปลงอีเมล หรือเรียกว่า “อีเมลปลอม” นับเป็นภัยคุกคามที่พบได้ทั่วไปในยุค
ปัจจุบัน ที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต และอีเมลอย่างแพร่หลาย ภัยคุกคามลักษณะนี้สามารถสร้างความเสียหายแก่ท่านได้ถ้าใช้งานอีเมลโดยไม่ระมัดระวัง แต่ท่านสามารถป้องกันตนเองได้ด้วยวิธีง่ายๆ

ขอเชิญลงทะเบียน “พร้อมเพย์” (Prompt Pay)

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ ผู้ค้ากับภาครัฐ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคม ผู้รับเงินภาษีเงินได้ หรือภาษีอื่นๆ คืนจากรัฐ และประชาชนทั่วไปลงทะเบียนพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 59 เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ในการประหยัดค่าธรรมเนียมการโอนเงินและรับเงินโอนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แจกฟรี! หนังสือคู่มือส่งออก “ส่งออกไม่ยาก...อย่างที่คิด”

EXIM BANK แจกฟรี! หนังสือคู่มือส่งออก “ส่งออกไม่ยาก...อย่างที่คิด” สาระน่ารู้ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออกได้เตรียมความพร้อมในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นกิจการไปจนถึงขยายและดำเนินธุรกิจส่งออกได้อย่างประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่ ติดต่อขอรับได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ ชั้น 18 EXIM BANK สำนักงานใหญ่ สอบถามโทร. 0 2271 3700, 0 2617 2111 ต่อ 1141-6 หรือสาขาทุกแห่ง www.exim.go.th

EXIM SLA : ข้อตกลงระดับการให้บริการ

EXIM BANK กำหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนในการบริหารจัดการทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ทุกครั้งที่ลูกค้านำเอกสารมายื่นทำธุรกรรมกับธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะส่งมอบบริการตามระยะเวลาที่แจ้งไว้อย่างแน่นอน

บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

EXIM BANK เปิดให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2271 3700 ต่อ 1512-5

เรียนรู้ไปด้วยกันกับ Smart DBD…กับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ข้อมูลเรื่องหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป สอบถาม โทร. 0 2547 5048-9 หรือสายด่วน 1570

ขอความร่วมมือไม่ขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอความร่วมมือ ไม่ขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร เพื่อให้ธนบัตรมีอายุการใช้งานอย่างเหมาะสมและเป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากรของประเทศ

EXIM Phone Banking ช่องทางสอบถามข้อมูลสำหรับลูกค้า ธสน.

ลูกค้า ธสน. สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการของท่านผ่านระบบอัตโนมัติของบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (EXIM Phone Banking) ได้ที่โทร. 0 2271 3700 หรือ 0 2617 2111 ต่อ 1100
Highlights

This free script provided by
Dynamic Drive