ประกาศ

ประกาศราคากลาง
ปี 2562
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
   ประกาศราคากลาง การจัดซื้อแบบทดสอบออนไลน์เพื่อใช้สำหรับคัดเลือกพนักงาน ด้วยวิธีคัดเลือก ใช้งาน  18 มกราคม 2562 
   ราคากลาง งานจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ Desktop Management System (Starcat) ใช้งาน  16 มกราคม 2562 
   การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดงานพิธีเปิดสำนังานผู้แทน ธสน. ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ใช้งาน  14 มกราคม 2562 
   ประกาศราคากลาง การเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำการสาขาแหลมฉบัง ใช้งาน  14 มกราคม 2562 
   ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบ Credit Rating (CRS) ใช้งาน  11 มกราคม 2562 
   ราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการระบบข้อมูลนิติบุคคลผ่านซอฟต์แวร์ ENLITE ออนไลน์ ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  11 มกราคม 2562 
   ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้ให้บริการและสิทธิ (Subscription) การใช้โปรแกรม Trend Micro Antivirus ใช้งาน  10 มกราคม 2562 
   ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานโครงการ Management Trainee ปี 2562 ใช้งาน  9 มกราคม 2562 
   ประกาศราคากลาง การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดงานครบรอบ 25 ปี ธสน. เพื่อส่งเสริมการขยายฐานลูกค้าและการจดจำภารกิจ ธสน. ด้วยวิธีคัดเลือก ใช้งาน  3 มกราคม 2562 
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat