ประกาศ

ประกาศราคากลาง
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า
   ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Intrusion Prevention System IPS) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ใช้งาน  15 พฤศจิกายน 2561 
   การจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ประจำสาขาของธนาคาร ใช้งาน  15 พฤศจิกายน 2561 
   ประกาศราคากลางงานจัดหาผู้ให้บริการระบบ Internet Link สาขาแหลมฉบัง โดยวิธีพิเศษ ใช้งาน  13 พฤศจิกายน 2561 
   ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ Firewall สำหรับโครงการ ECI Online ด้วยวิธีเชิญชวนทั่วไป ใช้งาน  13 พฤศจิกายน 2561 
   ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการเขียนรายงานตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้งาน  13 พฤศจิกายน 2561 
   ประกาศราคากลาง การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  12 พฤศจิกายน 2561 
   ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์ Firewall โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  9 พฤศจิกายน 2561 
   ประกาศราคากลาง การเช่าพื้นที่สำหรับสำนักงานผู้แทนของ ธสน. ณ พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  9 พฤศจิกายน 2561 
   ประกาศราคากลาง งานจัดซื้ออุปกรณ์ Firewall ระบบ SWIFT & ICAS ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  7 พฤศจิกายน 2561 
   ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงสร้างหลักสูตร และเกณฑ์คัดกรองผู้ประกอบการ SMEs ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้งาน  5 พฤศจิกายน 2561 
   การสั่งซื้อข้อมูลผู้ซื้อ สำหรับบริการประกันการส่งออก เป็นระยะเวลา 2 เดือน ใช้งาน  31 ตุลาคม 2561 
   การสั่งซื้อข้อมูลผู้ซื้อ สำหรับบริการประกันการส่งออก เป็นระยะเวลา 2 เดือน ใช้งาน  31 ตุลาคม 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดซื้อสิทธิ์โปรแกรม Device Control (Ivanti Device and Application Control) ด้วยวิธีคัดเลือก ใช้งาน  31 ตุลาคม 2561 
   ราคากลางการจัดจ้างผู้รับจ้างพัฒนาระบบบริหารบุคลากรแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้งาน  30 ตุลาคม 2561 
   การขอจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งบูทธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2019 ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  29 ตุลาคม 2561 
   การสั่งซื้อข้อมูลผู้ซื้อ เพื่อใช้สำหรับบริการประกันการส่งออก เป็นระยะเวลา 2 เดือน ใช้งาน  26 ตุลาคม 2561 
   การสั่งซื้อข้อมูลผู้ซื้อ สำหรับบริการประกันการส่งออก เป็นระยะเวลา 2 เดือน ใช้งาน  26 ตุลาคม 2561 
   การสั่งซื้อข้อมูลผู้ซื้อ สำหรับบริการประกันการส่งออก เป็นระยะเวลา 2 เดือน ใช้งาน  26 ตุลาคม 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการระบบ Internet Link สาขาเสรีไทย ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  25 ตุลาคม 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการระบบ Internet Link สาขาพระราม 2 ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  25 ตุลาคม 2561 
12345678
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat