ประกาศ

ประกาศราคากลาง
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า
   ประกาศราคากลางการจัดจ้างการจัดจ้างผู้ให้บริการงานปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ใช้งาน  21 พฤษภาคม 2561 
   การจ้างออกแบบและจัดทำเสื้อยืดติดตราสัญลักษณ์ของธนาคาร จำนวน 2,000 ตัว ด้วยวิธีคัดเลือก ใช้งาน  18 พฤษภาคม 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดซื้อเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน จำนวน 54 ตัว ใช้งาน  16 พฤษภาคม 2561 
   การจัดจ้างผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ประจำปี 2561 ใช้งาน  15 พฤษภาคม 2561 
   ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อติดตั้งบริเวณห้องสมุดชั้น 25 ใช้งาน  14 พฤษภาคม 2561 
   ประกาศราคากลางงานจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารอาคารเอ็กซิม ใช้งาน  14 พฤษภาคม 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับฝ่ายวิเคราะห์และปฏิบัติการรับประกัน ใช้งาน  10 พฤษภาคม 2561 
   การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2561 ด้วยวิธีคัดเลือก ใช้งาน  9 พฤษภาคม 2561 
   ราคากลางการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับสำนักงานผู้แทนของ ธสน. ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว ใช้งาน  8 พฤษภาคม 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการระบบ Internet Backup Link ใช้งาน  7 พฤษภาคม 2561 
   การจัดหาผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะการวิเคราะห์สินเชื่อ (Core Credit Skills) ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  4 พฤษภาคม 2561 
   การจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน ใช้งาน  3 พฤษภาคม 2561 
   การจ้างสำนักงานทนายความดำเนินคดีแทนธนาคาร ใช้งาน  3 พฤษภาคม 2561 
   จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส (Trend Micro Enterprise Security for Endpoint) ใช้งาน  2 พฤษภาคม 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานบริหารเงิน (Treasury System) ใช้งาน  2 พฤษภาคม 2561 
   ราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการเช่าใช้อุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (Copy/Printer/Scanner/Fax) ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้งาน  2 พฤษภาคม 2561 
   ประกาศราคากลางงานจัดหาแผงวงจรโทรศัพท์ ชนิดสายภายในแบบอนาล็อก ใช้งาน  30 เมษายน 2561 
   การจ้างสำนักงานทนายความดำเนินคดีแทนธนาคาร ใช้งาน  30 เมษายน 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงพื้นที่โรงอาหาร ใช้งาน  27 เมษายน 2561 
   จัดหาผู้ให้บริการประสานงานการเดินทาง เพื่อนำคณะผู้เข้าร่วมประชุม Asian Exim Bank Forum Technical Working Group (AEBF TWG) ครั้งที่ 24 ไปทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม ใช้งาน  27 เมษายน 2561 
1234
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat