ประกาศ

ประกาศราคากลาง
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
   ราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการจัดกิจกรรม CG White Day 2561 ใช้งาน  14 กุมภาพันธ์ 2561 
   ประกาศราคากลาง งานจัดหาผู้ให้บริการพนักงานปฏิบัติงานด้านเทคนิค 1 อัตรา และพนักงานปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 2 อัตรา ใช้งาน  14 กุมภาพันธ์ 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาระบบริหารจัดการข้อมูล ใช้งาน  13 กุมภาพันธ์ 2561 
   การจัดหาพื้นที่สำหรับจัดตั้งสำนักงานผู้เเทนของ ธสน. ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้งาน  12 กุมภาพันธ์ 2561 
   จ้างจัดหาผู้ให้บริการระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน สำหรับเน็ตเวิร์คและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ใช้งาน  12 กุมภาพันธ์ 2561 
   ราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ประจำส่วนกลางของธนาคาร จำนวน 2 คน ใช้งาน  9 กุมภาพันธ์ 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานแบะบำรุงรักษาโปรแกรม Oracle Database Enterprise 11G ใช้งาน  7 กุมภาพันธ์ 2561 
   จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HP ProLiant DL360 ที่กรมบังคับคดี ระยะเวลา 1 ปี ใช้งาน  7 กุมภาพันธ์ 2561 
   การจัดจ้างผู้ให้บริการทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานโครงการ Management Trainee ใช้งาน  7 กุมภาพันธ์ 2561 
   จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SUN M5000 – DB Server) สำหรับ Production และ Development ระยะเวลา 1 ปี ใช้งาน  6 กุมภาพันธ์ 2561 
   การจ้างจัดหาผู้ออกแบบและจัดทำ Wallet Passport Cover iPad Bag และสติ๊กเกอร์ ใช้งาน  5 กุมภาพันธ์ 2561 
   จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ของระบบงานหักบัญชีเช็คด้วยภาพ ใช้งาน  2 กุมภาพันธ์ 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ออกแบบและจัดทำหมอนไดคัทรูปนกฮูก ใช้งาน  1 กุมภาพันธ์ 2561 
   ราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสำรองข้อมูลด้วยเทป ใช้งาน  23 มกราคม 2561 
   จ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาโปรแกรมป้องกันไวรัส ใช้งาน  16 มกราคม 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานชั้น 22 (2201-2202) ของธนาคาร ใช้งาน  12 มกราคม 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารจัดการเชื่อมต่อข้อมูล (Magic XPI) ใช้งาน  10 มกราคม 2561 
   ราคากลางการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปี 2561 ใช้งาน  9 มกราคม 2561 
   ประกาศราคากลางจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งาน  8 มกราคม 2561 
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat