ประกาศ

ประกาศราคากลาง
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า
   ประกาศราคากลาง การจ้างออกแบบและจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะปี 2562 จำนวน 8,579 ชุด ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  20 กันยายน 2561 
   ประกาศราคากลาง การจ้างออกแบบและจัดทำสมุดโน๊ตปกหนัง จำนวน 2,750 เล่ม ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  20 กันยายน 2561 
   ประกาศราคากลาง การจ้างออกแบบและจัดทำร่มพับ จำนวน 4,900 คัน ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  20 กันยายน 2561 
   ประกาศราคากลาง การจ้างจัดทำกระดาษโน๊ตแบบก้อน จำนวน 7,600 ก้อน ถุงกระดาษทรงตั้ง จำนวน 3,200 ใบ และถุงกระดาษทรงนอน จำนวน 3,200 ใบ ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  20 กันยายน 2561 
   ประกาศราคากลาง การจ้างออกแบบและจัดทำถุงผ้า จำนวน 5,500 ใบ ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  20 กันยายน 2561 
   ประกาศราคากลาง การจ้างจัดทำกระเป๋าจัดระเบียบเดินทาง (Organizing Bag) จำนวน 3,000 ชุด ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  20 กันยายน 2561 
   การจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการของ ธสน. ในนิตยสารรายเดือน WE Smile เผยแพร่บนสายการบินไทยสมายล์ ใช้งาน  19 กันยายน 2561 
   การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏฺบัติการให้กับพนักงานใหม่ของธนาคาร ใช้งาน  18 กันยายน 2561 
   การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน ระยะเวลา 1 ปี เพื่อดูแลและรักษาทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 392 ตำบลคำม่วง (เขาสวนกวาง) อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 3-0-00 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 264 หมู่ที่ 10 จำนวน 4 รายการ (อาคารโรงงาน และอาคารอื่นๆ) และเครื่องจักรอุตสาหกรรม จำนวน 2 รายการ ใช้งาน  12 กันยายน 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้พัฒนาระบบ Core Banking ด้วยวิธีคัดเลือกว่าด้วยการพาณิชย์ ใช้งาน  12 กันยายน 2561 
   การจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับเอกสารสัญญา The ISDA 2002 Master Agreement ระหว่าง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย กับ Mizuho Bank, Ltd. ใช้งาน  7 กันยายน 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย AS/400 ระบบปฏิบัติการใหม่ ด้วยวิธีคัดเลือก ใช้งาน  5 กันยายน 2561 
   การจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูปด้านฐานข้อมูลของระบบงานหลัก ใช้งาน  5 กันยายน 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารฝ่าย จำนวน 4 คัน ใช้งาน  3 กันยายน 2561 
   ประกาศราคากลาง การจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินการบังคับคดีแทนธนาคาร ใช้งาน  30 สิงหาคม 2561 
   จัดหาผู้ให้บริการสิทธิคัดกรองเว็ปไซต์ (Web Security Filter) ใช้งาน  30 สิงหาคม 2561 
   การจ้างผลิตและลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและบริการของ ธสน. บนป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Billboard) ใช้งาน  23 สิงหาคม 2561 
   การจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารสำหรับนักลงทุนไทยในประเทศญี่ปุ่น ใช้งาน  15 สิงหาคม 2561 
   ประกาศราคากลาง การว่าจ้างออกแบบและตกแต่งพื้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ใช้งาน  15 สิงหาคม 2561 
   การว่าจ้างทนายความผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมาย กรณี การดำเนินคดีกับ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ใช้งาน  8 สิงหาคม 2561 
123456
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat