ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2561
  การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 สิงหาคม 2561 
  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2561 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพรมแผ่นปูพื้น สำหรับฝ่ายบริหารหนี้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 สิงหาคม 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการฐานข้อมูลบุคคลที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินสูงทั้งภายในและต่างประเทศ (Dow Jones OOL Watchlist Service) 16 สิงหาคม 2561 
  การจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารสำหรับนักลงทุนไทยในประเทศญี่ปุ่น 15 สิงหาคม 2561 
  ประกาศราคากลาง การว่าจ้างออกแบบและตกแต่งพื้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า 15 สิงหาคม 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อสิทธิการใช้งานระบบงานบัญชี (GL: Software Microsoft Dynamics AX) 14 สิงหาคม 2561 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 สิงหาคม 2561 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 สิงหาคม 2561 
  รายชื่อผู้รับเอกสารการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2561 
  รายชื่อผู้ยื่นเอกสารการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2561 
  การว่าจ้างทนายความผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมาย กรณี การดำเนินคดีกับ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 8 สิงหาคม 2561 
  ประกาศราคากลางการจัดหาผู้รับจ้างพัฒนาระบบข้อมูลหลักประกัน 6 สิงหาคม 2561 
  จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวน/ออกแบบระบบงาน และกระบวนการทำงานปี 2561 6 สิงหาคม 2561 
  ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงาน และพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2561 
  ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2561 
  การจัดหาผู้รับจ้างพัฒนาระบบข้อมูลหลักประกัน 6 สิงหาคม 2561 
  ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการฐานข้อมูลบุคคลที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินสูงทั้งภายในและต่างประเทศ (Dow Jones OOL Watchlist Service) ด้วยวิธีพิเศษ 3 สิงหาคม 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการพนักงานบริการงานจัดเลี้ยงของธนาคาร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2561 
  รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจ้างผู้ให้บริการพนักงานบริการงานจัดเลี้ยงของธนาคาร 3 สิงหาคม 2561 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat