ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2560
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 8 ธันวาคม 2560 
  ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการจัดส่งรายงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETR Gateway) ต่อสำนักงาน ปปง. 8 ธันวาคม 2560 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการระบบ Internet แก่บุคคลภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธันวาคม 2560 
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์และระบบองค์ความรู้สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธันวาคม 2560 
  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์และระบบองค์ความรู้สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 8 ธันวาคม 2560 
  ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาเว็บไซต์และระบบองค์ความรู้สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไป 8 ธันวาคม 2560 
  การจัดหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคารเอ็กซิม 7 ธันวาคม 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 256 7 ธันวาคม 2560 
  การจัดหาผู้ให้บริการออกแบบและจัดทำเสื้อยืดติดตราสัญลักษณ์ของธนาคาร 7 ธันวาคม 2560 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7 ธันวาคม 2560 
  การจัดหาผู้ให้บริการออกแบบและจัดทำเสื้อยืดติดตราสัญลักษณ์ของธนาคาร 7 ธันวาคม 2560 
  การจัดหาผู้ให้บริการออกแบบและจัดทำเสื้อยืดติดตราสัญลักษณ์ของธนาคาร 7 ธันวาคม 2560 
  ราคากลางการจัดหาผู้รับจ้างจัดบูทของธนาคาร ในงานมหกรรมการเงิน (Money Expo) ปี 2561 7 ธันวาคม 2560 
  ประกาศการจัดหาผู้รับจ้างจัดทำบูทของธนาคาร ในงานมหกรรมการเงิน (Money Expo) ปี 2561 7 ธันวาคม 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 6 ธันวาคม 2560 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat