ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2562
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อม่านปรับแสง สำหรับสาขาบางนา-ตราด กม.3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำบูธเฉลีมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2562) 23 พฤษภาคม 2562 
  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานการทำบันทึกและระบบงานการประชุม( e-Memorandum & e-Meeting) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23 พฤษภาคม 2562 
  การจัดทำบูธเฉลีมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 
  ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด และแผนยุทธ์ศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยวิธีคัดเลือก 17 พฤษภาคม 2562 
  ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด ประจำสาขาของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2562 
  ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด ประจำสาขาของธนาคาร 17 พฤษภาคม 2562 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2562 17 พฤษภาคม 2562 
  ประกาศราคากลางการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถสำหรับสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีพิเศษ 15 พฤษภาคม 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ประจำปี 2562 15 พฤษภาคม 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการ Cloud Service Authentication Service และ Data Encryption ด้วยวิธีพิเศษ 14 พฤษภาคม 2562 
  ประกาศผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ยกเลิกการใช้งาน 10 พฤษภาคม 2562 
  ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานการทำบันทึกและระบบงานการประชุม( e-Memorandum & e-Meeting) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2562 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการทาสีช่องบันไดกลาง อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2562 
  ราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการ Cloud Service Authentication Service and Data Encryption ด้วยวิธีพิเศษ 7 พฤษภาคม 2562 
  การจ้างดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและบริการของ ธสน. ผ่านสื่อต่างๆ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2 พฤษภาคม 2562 
  ราคากลาง การจ้างดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและบริการของ ธสน. ผ่านสื่อต่างๆ ประจำปี 2562 2 พฤษภาคม 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การซื้อพื้นที่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า เพื่อเผยแพร่ข้อความถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat