ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2560
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 17 ตุลาคม 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 16 ตุลาคม 2560 
  Market Weekly Update ประจำวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 12 ตุลาคม 2560 
  รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก โครงการจัดหาผู้รับเหมางานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 12 ตุลาคม 2560 
  รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก โครงการจัดหาผู้รับเหมางานปรับปรุงระบบวิศวกรรมพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 12 ตุลาคม 2560 
  จ้างผู้ให้บริการ Internet สำหรับสำนักงานตัวแทน ธสน. ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา 12 ตุลาคม 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 11 ตุลาคม 2560 
  โน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 10 ตุลาคม 2560 
  การจัดหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ (Access Control System) ให้กับสาขาในเขต กทม. ปริมณฑล และสาขาต่างจังหวัด รวม 9 สาขา 10 ตุลาคม 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 9 ตุลาคม 2560 
  Market Weekly Update ประจำวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 6 ตุลาคม 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 5 ตุลาคม 2560 
  รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดหาผู้ออกแบบและจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะปี 2561 5 ตุลาคม 2560 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat