ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2561
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดหาผู้ให้บริการระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน สำหรับเน็ตเวิร์คและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 16 กุมภาพันธ์ 2561 
  ราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการจัดกิจกรรม CG White Day 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 
  ประกาศราคากลาง งานจัดหาผู้ให้บริการพนักงานปฏิบัติงานด้านเทคนิค 1 อัตรา และพนักงานปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 2 อัตรา 14 กุมภาพันธ์ 2561 
  ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาระบบริหารจัดการข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2561 
  การจัดหาพื้นที่สำหรับจัดตั้งสำนักงานผู้เเทนของ ธสน. ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 12 กุมภาพันธ์ 2561 
  จ้างจัดหาผู้ให้บริการระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน สำหรับเน็ตเวิร์คและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 12 กุมภาพันธ์ 2561 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HP ProLiant DL360 9 กุมภาพันธ์ 2561 
  ราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ประจำส่วนกลางของธนาคาร จำนวน 2 คน 9 กุมภาพันธ์ 2561 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 
  ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานแบะบำรุงรักษาโปรแกรม Oracle Database Enterprise 11G 7 กุมภาพันธ์ 2561 
  จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HP ProLiant DL360 ที่กรมบังคับคดี ระยะเวลา 1 ปี 7 กุมภาพันธ์ 2561 
  การจัดจ้างผู้ให้บริการทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานโครงการ Management Trainee 7 กุมภาพันธ์ 2561 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์และระบบองค์ความรู้สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไป 6 กุมภาพันธ์ 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการว่าจ้างออกแบบและจัดทำ Wallet Passport Cover iPad Bag และสติกเกอร์ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
  จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SUN M5000 – DB Server) สำหรับ Production และ Development ระยะเวลา 1 ปี 6 กุมภาพันธ์ 2561 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat