ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2562
  ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างผู้ให้บริการงานเคลือบพื้นห้องเครื่องระบบวิศวกรรม 17 กันยายน 2562 
  ประกาศร่างขอบเขตงานการจัดจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562 
  ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้รับเหมางานซ่อมแซมหอผึ่งน้ำระบายความร้อน Cooling Tower เครื่องที่ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562 
  ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) สำหรับสาขาแหลมฉบัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก จ้างผู้ให้บริการจัดงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน (Town Hall Meeting) ครั้งที่ 3 ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562 
  ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับสาขาเชียงใหม่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9 กันยายน 2562 
  ประกาศราคากลาง การเช่าพื้นที่ออกบูทงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020 ด้วยวิธีพิเศษ 6 กันยายน 2562 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 6 กันยายน 2562 
  ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างออกแบบและจัดทำกระเป๋าผ้า ด้วยวิธีพิเศษ 6 กันยายน 2562 
  ประกาศราคากลางการจ้างออกแบบและจัดทำกระเป๋าผ้า ด้วยวิธีพิเศษ 5 กันยายน 2562 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2562 4 กันยายน 2562 
  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้พัฒนาระบบโครงการ e-Services (T4E) Phase 2 3 กันยายน 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานธุรการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562 
  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างผู้ให้บริการสิทธิคัดกรองเว็บไซต์ ( Web Security Filter ) ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีพิเศษ 3 กันยายน 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างออกแบบและจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะปี 2563 3 กันยายน 2562 
  ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการเปลี่ยนชุดระบายความร้อน (Condenser Shell & Tube) ของเครื่องปรับอากาศ และปรับปรุงท่อลมกลับ (Return Air) สำหรับสาขาบางนา-ตราด กม. 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562 
  ประกาศราคากลางการจ้างออกแบบและจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะปี 2563 ด้วยวิธีพิเศษ 2 กันยายน 2562 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 สิงหาคม 2562 
  การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 สิงหาคม 2562 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat