ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2561
  การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 กันยายน 2561 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2561 21 กันยายน 2561 
  ประกาศราคากลาง การจ้างออกแบบและจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะปี 2562 จำนวน 8,579 ชุด ด้วยวิธีพิเศษ 20 กันยายน 2561 
  ประกาศราคากลาง การจ้างออกแบบและจัดทำสมุดโน๊ตปกหนัง จำนวน 2,750 เล่ม ด้วยวิธีพิเศษ 20 กันยายน 2561 
  ประกาศราคากลาง การจ้างออกแบบและจัดทำร่มพับ จำนวน 4,900 คัน ด้วยวิธีพิเศษ 20 กันยายน 2561 
  ประกาศราคากลาง การจ้างจัดทำกระดาษโน๊ตแบบก้อน จำนวน 7,600 ก้อน ถุงกระดาษทรงตั้ง จำนวน 3,200 ใบ และถุงกระดาษทรงนอน จำนวน 3,200 ใบ ด้วยวิธีพิเศษ 20 กันยายน 2561 
  ประกาศราคากลาง การจ้างออกแบบและจัดทำถุงผ้า จำนวน 5,500 ใบ ด้วยวิธีพิเศษ 20 กันยายน 2561 
  ประกาศราคากลาง การจ้างจัดทำกระเป๋าจัดระเบียบเดินทาง (Organizing Bag) จำนวน 3,000 ชุด ด้วยวิธีพิเศษ 20 กันยายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวน/ออกแบบระบบงาน และกระบวนการทำงานปี 2561 20 กันยายน 2561 
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบการบริหารการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Helpdesk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กันยายน 2561 
  การจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการของ ธสน. ในนิตยสารรายเดือน WE Smile เผยแพร่บนสายการบินไทยสมายล์ 19 กันยายน 2561 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2561 18 กันยายน 2561 
  การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏฺบัติการให้กับพนักงานใหม่ของธนาคาร 18 กันยายน 2561 
  ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การว่าจ้างออกแบบและตกแต่งพื้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า 18 กันยายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน สำหรับใช้กับระบบ Chromebox for Meetings 17 กันยายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานตัวแทนและฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน 17 กันยายน 2561 
  ประกาศรายชื่ดผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 17 กันยายน 2561 
  ประกาศข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ประจำเดือนสิงหาคม 2561 14 กันยายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างจัดทำกระเป๋าใส่ของเบ็ดเตล็ด 14 กันยายน 2561 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการการจัดหาผู้รับจ้างพัฒนาระบบข้อมูลหลักประกัน 13 กันยายน 2561 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat