อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 3 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 10:29:50
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 22.5425 22.615 22.9975
CHF 31.54625 31.64625 32.1375
CNY 4.5925 4.6275 4.7125
EUR 35.775 35.88875 36.32375
GBP 40.68125 40.81 41.35625
HKD 4.00625 4.01875 4.06125
JPY 0.2869375 0.28785 0.292075
SGD 23.11625 23.19 23.545
USD 31.49 31.59 31.79
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า