อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 2 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 14:48:47
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 22.2525 22.32375 22.705
CHF 31.4125 31.51125 31.99875
CNY 4.65375 4.68875 4.77625
EUR 35.695 35.80875 36.24375
GBP 41.58625 41.71875 42.27
HKD 4.01375 4.02625 4.06875
JPY 0.28185 0.28275 0.28685
SGD 23.24875 23.3225 23.68
USD 31.57 31.67 31.87
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า