อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รอบที่ 3 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 14:49:50
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 24.56 24.63875 25.03375
CHF 33.39 33.4975 34.04
CNY 4.8875 4.92625 5.0225
EUR 38.55375 38.6775 39.13
GBP 43.48875 43.62875 44.1925
HKD 3.9775 3.99 4.0325
JPY 0.2914625 0.2924 0.296775
SGD 23.65875 23.73375 24.10625
USD 31.18 31.28 31.48
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า