อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
รอบที่ 2 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 11:45:05
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 25.5825 25.6575 26.0675
CHF 34.43375 34.53375 35.05125
CNY 4.93875 4.975 5.06375
EUR 37.26125 37.37 37.81375
GBP 44.21375 44.3425 44.9125
HKD 4.4125 4.425 4.46875
JPY 0.30845 0.30935 0.313675
SGD 24.53375 24.605 24.9625
USD 34.4 34.5 34.7
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า