อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
รอบที่ 3 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 15:25:08
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 23.3625 23.435 23.825
CHF 33.4675 33.57125 34.1
CNY 4.66125 4.69625 4.78125
EUR 37.80375 37.92125 38.3675
GBP 42.38375 42.515 43.0725
HKD 4.10875 4.12125 4.165
JPY 0.2845625 0.28545 0.289525
SGD 23.5025 23.575 23.9325
USD 32.19 32.29 32.49
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า