อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 1 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 08:22:00
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 21.45 21.52 21.89375
CHF 30.95375 31.055 31.54375
CNY 4.41625 4.45 4.5325
EUR 34.3275 34.43875 34.865
GBP 37.9475 38.07125 38.59875
HKD 3.9225 3.935 3.9775
JPY 0.2828125 0.2837375 0.287975
SGD 22.50125 22.57375 22.92375
USD 30.71 30.81 31.01
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า