อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รอบที่ 2 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 14:03:56
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 25.7075 25.78625 26.1925
CHF 33.485 33.5875 34.10375
CNY 4.92875 4.96625 5.05875
EUR 38.6 38.7175 39.16875
GBP 43.46 43.5925 44.15625
HKD 4.20875 4.22125 4.265
JPY 0.2923625 0.29325 0.2974125
SGD 24.17125 24.245 24.61
USD 32.93 33.03 33.23
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า