อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รอบที่ 2 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 09:46:20
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 23.86875 23.94 24.33625
CHF 32.95375 33.0525 33.55625
CNY 4.74875 4.78375 4.87
EUR 37.43125 37.545 37.98875
GBP 41.79375 41.92 42.475
HKD 4.195 4.2075 4.25125
JPY 0.2965375 0.297425 0.301675
SGD 23.89 23.9625 24.32
USD 33 33.1 33.3
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า