อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รอบที่ 2 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 13:05:44
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 26.03625 26.115 26.52375
CHF 34.15375 34.2575 34.7875
CNY 4.92375 4.96125 5.0525
EUR 38.98375 39.10125 39.555
GBP 42.1675 42.295 42.85125
HKD 4.225 4.2375 4.28125
JPY 0.3025625 0.303475 0.30785
SGD 24.23625 24.31 24.67375
USD 33.13 33.23 33.43
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า