อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รอบที่ 1 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 08:09:27
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 24.24875 24.32375 24.72
CHF 32.4625 32.5625 33.06125
CNY 4.84625 4.8825 4.97375
EUR 38.0725 38.19 38.63875
GBP 43.515 43.64875 44.2125
HKD 4.1475 4.16 4.2025
JPY 0.28555 0.2864375 0.2905
SGD 23.89 23.96375 24.32625
USD 32.45 32.55 32.75
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า