อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รอบที่ 4 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 14:19:32
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 23.70375 23.77625 24.17
CHF 32.38875 32.4875 32.98125
CNY 4.67375 4.7075 4.7925
EUR 36.97125 37.085 37.52625
GBP 42.3975 42.5275 43.085
HKD 4.16875 4.18125 4.22375
JPY 0.2869875 0.2878625 0.2919375
SGD 23.6675 23.74 24.095
USD 32.71 32.81 33.01
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า