อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 3 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 13:44:37
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 21.73125 21.8 22.1775
CHF 31.43625 31.535 32.02125
CNY 4.53 4.56375 4.6475
EUR 35.35375 35.46625 35.8975
GBP 39.9925 40.11875 40.66
HKD 4.025 4.03875 4.08
JPY 0.2879875 0.2889 0.293125
SGD 22.895 22.9675 23.315
USD 31.66 31.76 31.96
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า