อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
รอบที่ 1 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 08:10:56
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 23.8525 23.92875 24.31875
CHF 31.81625 31.91875 32.42375
CNY 4.89 4.92875 5.025
EUR 38.225 38.34875 38.8
GBP 43.55625 43.69625 44.26
HKD 3.94875 3.96125 4.0025
JPY 0.2879 0.2888375 0.29315
SGD 23.54375 23.61875 23.99
USD 31.05 31.15 31.35
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า