อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รอบที่ 1 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 08:33:14
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 25.51125 25.58625 25.99375
CHF 34.59875 34.70125 35.2325
CNY 4.88 4.91625 5.00375
EUR 37.67875 37.79 38.23625
GBP 42.80125 42.9275 43.48875
HKD 4.32375 4.33625 4.38
JPY 0.3006875 0.301575 0.3058125
SGD 24.24125 24.3125 24.67
USD 33.79 33.89 34.09
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า