อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2560
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 17 ตุลาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 16 ตุลาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 12 ตุลาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 11 ตุลาคม 2560 
   โน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 10 ตุลาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 9 ตุลาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 6 ตุลาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 5 ตุลาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 4 ตุลาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 3 ตุลาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 2 ตุลาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 29 กันยายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 28 กันยายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 27 กันยายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 26 กันยายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 25 กันยายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 22 กันยายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 21 กันยายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 20 กันยายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 19 กันยายน 2560 
12345678910
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat