อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 20 เมษายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 19 เมษายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 18 เมษายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 17 เมษายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 12 เมษายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 11 เมษายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 10 เมษายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 9 เมษายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 5 เมษายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 4 เมษายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 3 เมษายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 2 เมษายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 30 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 29 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 28 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 27 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 23 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 22 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 21 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 20 มีนาคม 2561 
1234
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat