อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2560
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 24 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 23 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 22 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 22 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 21 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 18 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 17 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 16 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 15 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 11 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 10 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 9 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 8 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 7 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 4 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 3 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 2 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 1 สิงหาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 31 กรกฎาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 27 กรกฎาคม 2560 
12345678
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat