อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 16 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 12 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 11 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 10 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 9 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 8 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 5 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 4 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 3 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 2 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 1 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 28 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 27 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 26 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 25 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 24 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 21 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 19 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 18 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 17 กันยายน 2561 
12345678910
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat