อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 22 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 21 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 20 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 19 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 18 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 15 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 14 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 13 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 12 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 11 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 8 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 6 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 5 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 4 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 1 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 31 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 28 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 25 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 24 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23 พฤษภาคม 2561 
123456
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat