อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2562
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 7 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 6 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 4 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 1 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 31 มกราคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 30 มกราคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 29 มกราคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 28 มกราคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 25 มกราคม 2562 
12
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat