อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 12 ธันวาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 11 ธันวาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 7 ธันวาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 6 ธันวาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 4 ธันวาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 3 ธันวาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 30 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 29 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 28 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 27 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 26 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 22 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 21 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 20 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 19 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 16 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 15 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 14 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 12 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 9 พฤศจิกายน 2561 
12345678910...
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat