อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2560
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 23 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 22 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 21 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 20 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 19 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 16 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 15 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 14 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 13 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 12 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 9 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 8 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 7 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 6 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 5 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 2 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1 มิถุนายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 31 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 30 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 29 พฤษภาคม 2560 
123456
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat