อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 17 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 16 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 15 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 14 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 10 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 9 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 8 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 7 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 6 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 3 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 2 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 1 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 31 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 25 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 24 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 23 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 20 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 19 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 18 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 17 กรกฎาคม 2561 
12345678
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat