อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2562
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 20 มิถุนายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 25627 19 มิถุนายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 25627 18 มิถุนายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 25627 17 มิถุนายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 14 มิถุนายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 12 มิถุนายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 11 มิถุนายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 11 มิถุนายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 10 มิถุนายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 7 มิถุนายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 6 มิถุนายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 5 มิถุนายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 4 มิถุนายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 31 พฤษภาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 30 พฤษภาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 29 พฤษภาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 28 พฤษภาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 27 พฤษภาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 24 พฤษภาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 23 พฤษภาคม 2562 
123456
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat