อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2560
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 28 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 27 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 26 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 25 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 24 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 21 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 20 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 19 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 18 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560 17 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 12 เมษายน 2560 12 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 11 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 10 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 7 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 5 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 4 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 3 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 31 มีนาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 30 มีนาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 29 มีนาคม 2560 
1234
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat