อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 1 กุมภาพันธ์ 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 31 มกราคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 30 มกราคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 29 มกราคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 26 มกราคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 25 มกราคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 24 มกราคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 23 มกราคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 22 มกราคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 19 มกราคม 2561 
12
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat