อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2562
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 24 เมษายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 23 เมษายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 22 เมษายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 19 เมษายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 18 เมษายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 17 เมษายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 12 เมษายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 11 เมษายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 10 เมษายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 9 เมษายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 5 เมษายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 4 เมษายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 3 เมษายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 2 เมษายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 1 เมษายน 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 29 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 28 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 27 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 26 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 25 มีนาคม 2562 
1234
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat