อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2560
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 8 ธันวาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 256 7 ธันวาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 6 ธันวาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 4 ธันวาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1 ธันวาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 30 พฤศจิกายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 29 พฤศจิกายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 28 พฤศจิกายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 27 พฤศจิกายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 24 พฤศจิกายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 23 พฤศจิกายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 22 พฤศจิกายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 21 พฤศจิกายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 20 พฤศจิกายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 17 พฤศจิกายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 16 พฤศจิกายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 15 พฤศจิกายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 14 พฤศจิกายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 13 พฤศจิกายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10 พฤศจิกายน 2560 
12345678910...
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat