อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำสัปดาห์
ปี 2562
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 19 สิงหาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 5 สิงหาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2562 15 กรกฎาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 1 กรกฎาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 10 มิถุนายน 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 13 พฤษภาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 7 พฤษภาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 29 เมษายน-3 พฤษภาคม 2562 29 เมษายน 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 22-26 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 17-19 เมษายน 2562 19 เมษายน 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 9-12 เมษายน 2562 9 เมษายน 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 1-5 เมษายน 2562 1 เมษายน 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562 
12
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat