อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำสัปดาห์
ปี 2560
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 25-29 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 18-22 กันยายน 2560 18 กันยายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 11-15 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 4-8 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 28 สิงหาคม-1 กันยายน 2560 28 สิงหาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 17 กรกฎาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 26 มิถุนายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 19 มิถุนายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 12 มิถุนายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 5 มิถุนายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 29 พฤษภาคม 2560 
12
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat