อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำสัปดาห์
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 8 ตุลาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 1 ตุลาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 24-28 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 17-21 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 10-14 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 3 กันยายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 6 สิงหาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 9 กรกฎาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 2 กรกฎาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 4 มิถุนายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561 28 พฤษภาคม 2561 
12
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat