อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำสัปดาห์
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 11 ธันวาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 3 ธันวาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 12 พฤศจิกายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2561 29 ตุลาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 16-19 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 8 ตุลาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 1 ตุลาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 24-28 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 17-21 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 10-14 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 3 กันยายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 6 สิงหาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 
123
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat