อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำสัปดาห์
ปี 2560
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 4-8 ธันวาคม 2560 4 ธันวาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 27 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 6 พฤศจิกายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 30 ตุลาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 25-29 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 18-22 กันยายน 2560 18 กันยายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 11-15 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 4-8 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 28 สิงหาคม-1 กันยายน 2560 28 สิงหาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560 
123
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat