อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำสัปดาห์
ปี 2560
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 17 กรกฎาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 26 มิถุนายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 19 มิถุนายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 12 มิถุนายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 5 มิถุนายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 29 พฤษภาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 22 พฤษภาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 15 พฤษภาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560 8 พฤษภาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2560 2 พฤษภาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 24-28 เมษายน 2560 24 เมษายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 17-21 เมษายน 2560 17 เมษายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 10-12 เมษายน 2560 10 เมษายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 3 - 7 เมษายน 2560 3 เมษายน 2560 
12
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat