ห้องข่าว

หนังสือคู่มือส่งออก “ส่งออกไม่ยาก...อย่างที่คิด”
ธสน. ได้จัดทำหนังสือคู่มือส่งออก "ส่งออกไม่ยาก...อย่างที่คิด" แจกฟรีให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะเริ่นต้นธุรกิจส่งออกและผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ที่จะเป็นประโยชน์และแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจส่งออกได้เตรียมความพร้อมในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นกิจการไปจนถึงขยายและดำเนินธุรกิจส่งออกได้อย่างประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือ