ห้องข่าว

บทความในหนังสือพิมพ์
เลียบรั้ว เลาะโลก โดยนางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยธุรกิจ
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
    ส่องภาวะเศรษฐกิจโลกผ่านกระจก 4 ด้าน หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 
    ยุโรปกับบทบาทผู้นำการค้าเสรีในเอเชียแปซิฟิก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 22-24 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562 
    คลื่นความเสี่ยงจากเศรษฐกิจจีน…กับโอกาสที่ซ่อนอยู่ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562 
    2562...ปีแห่งความท้าทายของสหภาพยุโรป หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 
    สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน : ผลกระทบที่เริ่มชัดเจนขึ้น หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 21-23 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562 

บทความพิเศษ โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยธุรกิจ
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
    กระแส CSR มาแรงไม่มีตก...ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทัน วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 
    Global Recession...เสียงแห่งความกังวลที่เริ่มดังขึ้น วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนเมษายน 2562 19 เมษายน 2562 
    ถอดบทเรียนสังคมไร้เงินสดในต่างประเทศ วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562 
    มองโอกาสการค้าการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ : Case Study ทวีปแอฟริกา วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 
    VUCA World โลกแห่งความผันผวน...New Normal ในยุคปัจจุบัน วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนมกราคม 2562 16 มกราคม 2562 
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat