ห้องข่าว

บทความในหนังสือพิมพ์
รู้โลก รู้เรา โดย นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า
    การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ...ปัจจัยสำคัญประกอบการตัดสินใจลงทุนในแอฟริกา หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 
    กฎหมาย “ไขมันทรานส์”…เสริมแกร่งแบรนด์สินค้าอาหารไทยบนเวทีโลก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 
    ระบบอัตโนมัติ (Automation)...ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 7 สิงหาคม 2561 7 สิงหาคม 2561 
    แสวงหาโอกาสการลงทุนในเมืองรองของเมียนมา หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 
    ธุรกิจขายอาหารหมดอายุ...ตัวอย่างธุรกิจที่มาได้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกใจ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 
    อินเดียปลดล็อกระบบภาษี…ประตูธุรกิจเปิดกว้างแก่ผู้ประกอบการต่างชาติ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 
    สามเหลี่ยมเศรษฐกิจตอนเหนือ...แหล่งลงทุนที่น่าสนใจในเวียดนาม หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 
    กระแส “Say No to Plastic” : สัญญาณเตือนภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 
    เคล็ดลับในการเจาะตลาดสินค้าออนไลน์ในกัมพูชา หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 
    เคนยา…จุดหมายใหม่ของสินค้าไทยในทวีปแอฟริกา หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 
1234
เลียบรั้ว เลาะโลก โดยนางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยธุรกิจ
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
    จับสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ…“ขยายตัว” ท่ามกลาง “ความเสี่ยงแฝง” หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 13-15 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 
    การค้าบริการ…อีกหนึ่งทางเลือกในการลดดีกรีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 
    ตลาดยานยนต์อินเดียโตผงาด…โอกาสทองของห่วงโซ่การผลิตไทย หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 
    ปัญหาค่าเงินประเทศตลาดเกิดใหม่...อีกปัจจัยที่บั่นทอนกำลังซื้อในหลายประเทศ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2561 14 พฤษภาคม 2561 
    ระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก : แนวทางยกระดับส่งออกผลไม้ไทย หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 2-4 เมษายน 2561 2 เมษายน 2561 
    จีน…กับการมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ CLMVT หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 
    ส่งออกไทยไปจีนทำ New High ด้วยแรงขับที่เปลี่ยนไป หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 
    อินเดีย…ก้าวย่างสู่การเป็นศูนย์กลาง IT ครบวงจร หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 15-17 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 

บทความพิเศษ โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยธุรกิจ
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
    จับตา 4 สมรภูมิสงครามการค้า...ผลกระทบต่อการส่งออกของไทย วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนสิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 
    อินเดีย...ความท้าทายสู่การก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตโลก วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 
    การยกระดับอุตสาหกรรมของอาเซียนภายใต้แนวคิด Industry 4.0 วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนมิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 
    กลุ่มผู้บริโภครายได้ปานกลางในประเทศ New Frontiers : ตลาดที่เปี่ยมพลัง วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 
    Disruption...ปรากฏการณ์ที่มากกว่าเรื่องเทคโนโลยี วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนเมษายน 2561 17 เมษายน 2561 
    Inclusive Development Index…ดัชนีตัวใหม่ที่ใช้ชี้วัดระดับการพัฒนาอย่างทั่วถึง วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนมีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 
    Chatbot : ผู้ช่วยมืออาชีพในยุค...ใครเร็วกว่า ได้เปรียบ วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 
    รถยนต์ไฟฟ้า : ผลกระทบลูกโซ่…ที่มากกว่าแค่อุตสาหกรรมรถยนต์ วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนมกราคม 2561 17 มกราคม 2561 
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat