ห้องข่าว

ภาพข่าว
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า
   EXIM BANK ต้อนรับกระทรวงเศรษฐกิจ ภูฏาน 21 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK จับมือ บมจ.ล็อกซเล่ย์ พัฒนาช่องทางสนับสนุนการค้าออนไลน์ 20 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK พบปะผู้ประกอบการเวียดนามในโครงการ YEN-D 14 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK เข้าพบสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม 14 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK เข้าพบสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอย 14 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เวียดนาม 14 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK เข้าพบอุปทูต ณ กรุงฮานอย เวียดนาม 14 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK เข้าพบธนาคารเพื่อการพัฒนาเวียดนาม 14 มิถุนายน 2561 
    EXIM BANK เข้าพบธนาคารกลางเวียดนาม 14 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดประชุม AEBF Technical Working Group ครั้งที่ 24 ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเอเชีย 13 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK ปล่อยกู้ บจก. กลัฟเท็กซ์ พัฒนานวัตกรรมถุงมืออุตสาหกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสนับสนุน SMEs ที่มีศักยภาพให้เป็นผู้ส่งออก 11 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK ร่วมยินดีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 8 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 31 พฤษภาคม 2561 
   EXIM BANK เปิดบริการ "ประกัน CLM" คุ้มครองความเสี่ยงผู้ส่งออก SMEs ไปตลาดกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา 30 พฤษภาคม 2561 
   EXIM BANK จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งเสริม SMEs สู่ยุค Thailand 4.0 28 พฤษภาคม 2561 
   EXIM BANK ร่วมสนับสนุนโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา โอกาสครบรอบ 5 ปีสถานีโทรทัศน์ Smart SME 28 พฤษภาคม 2561 
   EXIM BANK ร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ธปท. กับสภาสถาบันการเงินของรัฐ 28 พฤษภาคม 2561 
   EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบปีที่ 13 สพพ. 17 พฤษภาคม 2561 
   EXIM BANK มอบเงินสมทบ "เข็มวันอานันทมหิดล" ประจำปี 2561 ช่วยเหลือเด็ก พระภิกษุสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยยากไร้ 17 พฤษภาคม 2561 
   EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs สนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 14 พฤษภาคม 2561 
123
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat