ห้องข่าว

ภาพข่าว
ปี 2560
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า
   EXIM BANK หารือแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-เคนยา 23 มิถุนายน 2560 
   EXIM BANK จับมือ บสย. เปิดตัว “สินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า” ผลักดันการเติบโตภาคส่งออกปี 60 เสริมสภาพคล่องธุรกิจส่งออก พร้อมปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ผู้ส่งออก SMEs ของไทย 22 มิถุนายน 2560 
   EXIM BANK มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 14 มิถุนายน 2560 
   EXIM BANK เปิดสำนักงานผู้แทนในย่างกุ้ง 9 มิถุนายน 2560 
   EXIM BANK จับมือ MFTB สนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-เมียนมา 9 มิถุนายน 2560 
   EXIM BANK พร้อมร่วมมือภาครัฐ-เอกชน สนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-สปป.ลาว 2 มิถุนายน 2560 
   EXIM BANK หารือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สปป.ลาว สนับสนุนการลงทุนไทย-สปป.ลาว 2 มิถุนายน 2560 
   EXIM BANK หารือกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว 2 มิถุนายน 2560 
   EXIM BANK หารือแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-อียิปต์ 31 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK จัดกิจกรรม EXIM Mobile Clinic สร้างผู้ส่งออก SMEs ในภาคใต้ 30 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK มอบเงินสมทบ “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี 2560 ช่วยเหลือเด็ก พระภิกษุสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยยากไร้ 29 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดอกเบี้ยต่ำ หจก. พชรสิน พลาสติก แอนด์ เทรดดิ้ง พัฒนาการผลิตถังก๊าซที่มีความปลอดภัยในครัวเรือน 24 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK ร่วมยินดีวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 84 ปี 24 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK จับมือ China EXIM ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-จีน และขยายธุรกิจไปประเทศที่สาม 22 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK ยินดีวันชาติสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 19 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ.ชัยภูมิ 18 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK แต่งตั้งมิซูโฮเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย FRNs 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 17 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK จัดบรรยายนโยบายของสหรัฐฯ ต่อการค้าการลงทุนของไทย 16 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK จัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 15 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK ต้อนรับคณะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 พฤษภาคม 2560 
12345
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat