ห้องข่าว

ภาพข่าว
ปี 2562
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า
   EXIM BANK จับมือภาครัฐและเอกชนสนับสนุนผู้ประกอบการไทยบุกตลาดแอฟริกา 20 สิงหาคม 2562 
   EXIM BANK ต้อนรับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน 16 สิงหาคม 2562 
   EXIM BANK ร่วมยินดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 9 สิงหาคม 2562 
   EXIM BANK ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 
   EXIM BANK ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกับผู้บริหารกระทรวงการคลัง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 
   EXIM BANK ร่วมยินดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 7 สิงหาคม 2562 
   EXIM BANK ปล่อยกู้ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ CB Bank เมียนมา สนับสนุนผู้ประกอบการเมียนมานำเข้าสินค้าไทยมากขึ้น 7 สิงหาคม 2562 
   EXIM BANK จัดสัมมนาเสริมความได้เปรียบด้านการส่งออกแก่ SMEs ไทย 6 สิงหาคม 2562 
   EXIM BANK จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 5 สิงหาคม 2562 
   EXIM BANK ร่วมยินดีต้อนรับเรือ “ลลิตภูมิ” ของ บมจ. อาร์ ซี แอล เสริมศักยภาพกองเรือไทยในการขนส่งทางทะเลที่ทันสมัยและควบคุมมลพิษ 5 สิงหาคม 2562 
   EXIM BANK เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการคลังเมียนมา 2 สิงหาคม 2562 
   EXIM BANK เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศเมียนมา 2 สิงหาคม 2562 
   EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผู้ผลิตและส่งออกยาและเวชภัณฑ์คุณภาพระดับสากล 1 สิงหาคม 2562 
   EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงาน พร้อมสนับสนุนผู้ส่งออกโดยเฉพาะ SMEs ขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกไทยปี 62 31 กรกฎาคม 2562 
   EXIM BANK จัดสัมมนา Libra Coin กับพัฒนาการทางการเงินในโลกยุคดิจิทัล 30 กรกฎาคม 2562 
   EXIM BANK ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 
   EXIM BANK ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มราชสักการะทูลเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 
   EXIM BANK บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 26 กรกฎาคม 2562 
   EXIM BANK ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 26 กรกฎาคม 2562 
   EXIM BANK ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกับผู้บริหารกระทรวงการคลัง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 
12345678
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat