ห้องข่าว

ภาพข่าว
ปี 2562
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า
   EXIM BANK ร่วมประชุมกลุ่มความร่วมมือองค์กรรับประกันชั้นนำของโลก 19 เมษายน 2562 
   EXIM BANK ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 12 เมษายน 2562 
   EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการ พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง และ พี.พี.ซี. อินเตอร์คูลลิ่ง ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยไปตลาดโลก 10 เมษายน 2562 
   EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มเสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม ตอกย้ำพันธกิจสร้างโอกาสการลงทุนของไทยใน CLMV 4 เมษายน 2562 
   EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัท อีสเทอร์นพาวเวอร์ กรุ๊ป และกลุ่มบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100 เมกะวัตต์ในเวียดนาม 1 เมษายน 2562 
   EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบ 144 ปีกระทรวงการคลัง 1 เมษายน 2562 
   EXIM BANK ต้อนรับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน 28 มีนาคม 2562 
   EXIM BANK ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน 27 มีนาคม 2562 
   EXIM BANK จัดงาน “CG WHITE DAY 2562” แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 25 มีนาคม 2562 
   EXIM BANK สนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าถึงช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com 22 มีนาคม 2562 
   EXIM BANK จับมือ ส.อ.ท. จัดโครงการจับคู่ธุรกิจไทย-CLMV นำ SMEs ไทยบุกตลาดเมียนมา 20 มีนาคม 2562 
   EXIM BANK จัดสัมมนา “เปิดเกมรุกบุกตลาดโลก ปี 62” ชี้เทรนด์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของ SMEs ไทย 18 มีนาคม 2562 
   EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการคาเฟ่ อเมซอนในกัมพูชา 13 มีนาคม 2562 
   EXIM BANK ร่วมออกบูทในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 9 12 มีนาคม 2562 
   EXIM BANK ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 12 มีนาคม 2562 
   EXIM BANK ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 12 มีนาคม 2562 
   EXIM BANK สนับสนุนทุนการศึกษาผลิตบุคลากรป้อนธุรกิจโรงแรม ผ่านมูลนิธิจินตมณีของผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา 11 มีนาคม 2562 
   EXIM BANK เปิดสำนักงานผู้แทนในกรุงพนมเปญ ขยายบทบาทเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างไทยกับกัมพูชา 7 มีนาคม 2562 
   EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับผู้เริ่มต้นส่งออก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 6 มีนาคม 2562 
   EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวีแก่ วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ พัฒนาศักยภาพกองเรือขนส่งน้ำมันของไทย 5 มีนาคม 2562 
123
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat