ห้องข่าว

ภาพข่าว
ปี 2560
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า
   EXIM BANK มอบทุนการศึกษา “เติมน้ำใจให้ชุมชน” ในภาคตะวันออก 16 ตุลาคม 2560 
   EXIM BANK มอบทุนการศึกษา “เติมน้ำใจให้ชุมชน” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ตุลาคม 2560 
   EXIM BANK ร่วมยินดีอธิบดีกรมสรรพสามิต 16 ตุลาคม 2560 
   EXIM BANK ร่วมยินดีปลัดกระทรวงพาณิชย์ 10 ตุลาคม 2560 
   EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบ 127 ปี กรมบัญชีกลาง 6 ตุลาคม 2560 
   EXIM BANK สนับสนุนการจัดงานสัมมนา Myanmar Insight 2017 6 ตุลาคม 2560 
   EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบ 15 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 5 ตุลาคม 2560 
   EXIM BANK จับมือ ป.ป.ช. สคร. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการให้สินบน 4 ตุลาคม 2560 
   EXIM BANK จับมือกระทรวงอุตสาหกรรม สสว. ธปท. และสมาคมธนาคารไทย ออกมาตรการช่วย SMEs ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 3 ตุลาคม 2560 
   EXIM BANK มอบทุนการศึกษา “เติมน้ำใจให้ชุมชน” ในภาคใต้ 26 กันยายน 2560 
   EXIM BANK มอบทุนการศึกษา “เติมน้ำใจให้ชุมชน” ในภาคเหนือ 26 กันยายน 2560 
   EXIM BANK จัดสัมมนา “EXIM BANK Overseas Investment Forum 2017” 21 กันยายน 2560 
   EXIM BANK ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 18 กันยายน 2560 
   EXIM BANK ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 14 กันยายน 2560 
   EXIM BANK ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 13 กันยายน 2560 
   EXIM BANK จับมือ CB Bank สนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-เมียนมา 12 กันยายน 2560 
   EXIM BANK ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เสวนาแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต 12 กันยายน 2560 
   EXIM BANK จับมือ ADB จัดอบรมความรู้เจ้าหน้าที่ Asian EXIM Banks แนวทางสนับสนุนโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 7 กันยายน 2560 
   EXIM BANK ร่วมพิธีเปิดศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs 7 กันยายน 2560 
   EXIM BANK ร่วมสัมมนาส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-รัสเซีย 6 กันยายน 2560 
12345678
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat