บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อส่งออกสุขใจ

บริการสินเชื่อหมุนเวียนในช่วงก่อนและหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่งเริ่มต้นส่งออก
รูปแบบบริการ*
สินเชื่อหมุนเวียนพร้อมบริการรับซื้อตั๋วส่งออก
วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อราย (แถมวงเงิน Forward Contract)
อนุมัติเร็ว ภายใน 7 วันทำการ*
อัตราดอกเบี้ย สำหรับนิติบุคคลที่มีการจดแจ้งทำบัญชีชุดเดียว

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย Prime Rate – 1.50% ต่อปี
ปีที่ 3 เป็นต้นไป Prime Rate ต่อปี

หมายเหตุ สำหรับนิติบุคคลทั่วไป : อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 : 5.00% ต่อปี, ปีที่ 2 : Prime Rate -1.00% ต่อปี
หลักประกัน : ใช้บุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติผู้กู้
เป็นนิติบุคคล
ปัจจุบัน ต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อกับ EXIM BANK
ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
เงื่อนไขการขอรับบริการ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
ไม่เคยเป็น NPLs กับสถาบันการเงิน หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้ว และผ่อนชำระเป็นปกติ
บริการรับซื้อตั๋วส่งออก ที่มีเทอมการชำระเงิน ไม่เกิน 120 วัน
ระยะเวลาโครงการ
วันนี้ – 31 มกราคม 2562
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อขอรับบริการได้ที่