บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อส่งออกเพิ่มสุข (EXIM Happier Credit)

ลักษณะผลิตภัณฑ์/บริการ
เป็นสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออก เหมาะสำหรับ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs
อัตรารับซื้อลด/ค่าธรรมเนียม
ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 เป็นต้นไป
5.50% ต่อปี Prime Rate – 0.50% ต่อปี Prime Rate ต่อปี
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 31 ม.ค. 62 เท่ากับ 6.25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
ลูกค้าใหม่ : วงเงินสินเชื่อสูงสุด 700,000 บาท ต่อราย
ลูกค้าเดิมที่ใช้วงเงิน Happy Credit : สามารถขอวงเงินเพิ่มได้

(วงเงิน Forward Contract เท่ากับวงเงินสินเชื่อ)
หลักประกัน
ผู้บริหารหลักค้ำประกัน
คุณสมบัติผู้กู้
เป็นนิติบุคคลไทย
ปัจจุบันไม่มีวงเงินสินเชื่ออื่นกับ ธสน. นอกจากวงเงิน EXIM Happy Credit
ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
เงื่อนไข
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
ไม่เคยเป็น NPLs กับสถาบันการเงิน หากเคยเป็น NPL ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้วและผ่อนชำระเป็นปกติ
บริการรับซื้อตั๋วส่งออก ที่มีเทอมการชำระเงินไม่เกิน 120 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
สิทธิประโยชน์
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมอบรมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) และ Post สินค้าขายใน E-Commerce จะได้รับการลดดอกเบี้ยปีแรก ในอัตรา 0.50% ต่อปี จำนวน 150
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมงานและลงทะเบียนในงานกิจกรรมต่างๆ ของ ธสน. จะได้รับการลดดอกเบี้ยปีแรก ในอัตรา 0.50% ต่อปี จำนวน 100 ราย
ระยะเวลาโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มีนาคม 2563
ติดต่อขอรับบริการได้ที่