บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อส่งออกทันใจ

บริการสินเชื่อหมุนเวียนในช่วงก่อนและหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่งเริ่มต้นส่งออก
รูปแบบบริการ
สินเชื่อหมุนเวียน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน* พร้อมบริการรับซื้อตั๋วส่งออก
วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อราย*
ดอกเบี้ยต่ำ อัตราดอกเบี้ย/อัตรารับซื้อลด 3.5 % ต่อปี*
อนุมัติเร็ว ภายใน 7 วันทำการ*

คุณสมบัติผู้กู้
เป็นนิติบุคคล
ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับ EXIM BANK

เงื่อนไขการขอรับบริการ
ไม่เคยเป็น NPLs กับสถาบันการเงิน หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้ว และผ่อนชำระเป็นปกติ
ใช้เอกสารคำสั่งซื้อประกอบการเบิกกู้ (เอกสารคำสั่งซื้อทุกประเภท) ที่มีเทอมการชำระเงินไม่เกิน 90 วัน
ใช้ผู้บริหารหลักเป็นบุคคลค้ำประกัน*
ด่วน! อนุมัติวงเงินภายในเดือนธันวาคม 2560

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อขอรับบริการได้ที่