บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อส่งออกพลัส

สินเชื่อหมุนเวียน + บริการประกันการส่งออก

เป็นบริการที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออก SMEs ให้มีสภาพคล่องในการทำการค้าระหว่างประเทศ และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการส่งออก ไม่ต้องกังวลความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ
คุณสมบัติผู้กู้
เป็นนิติบุคคล
ผู้ส่งออกและผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก
เงื่อนไขการขอรับบริการ
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย
หลักประกัน 25 % ของวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย
  สินเชื่อ + ประกันการส่งออก; สินเชื่อ
ปีที่ 1 สกุลบาท
4.5% ต่อปี

สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
LIBOR + 3% ต่อปี
สกุลบาท
Prime Rate ต่อปี

สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
LIBOR + 4% ต่อปี
ปีที่ 2 สกุลบาท
Prime Rate – 1% ต่อปี

สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
LIBOR + 3.5% ต่อปี
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อขอรับบริการได้ที่