บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อ SMEs ค้าชายแดน

จุดเด่นบริการ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ค้าขายกับประเทศกัมพูชา, พม่า, ลาว, มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
เงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ Prime Rate ต่อปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ทุกประเภท
ระยะเวลาโครงการ
วันนี้ - 31 มีนาคม 2561
ประเภทบริการ
วงเงินกู้ระยะยาว วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย
กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระคืนสูงสุด 3 ปี
เงื่อนไขการขอรับบริการ
เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา สปป.ลาว พม่า มาเลเซีย) และเวียดนาม
ไม่เป็น NPLs กับสถาบันการเงินอื่น
หลักประกันตามความเหมาะสม
ติดต่อขอรับบริการได้ที่