บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า

บริการสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก หรือต้องการขยายตลาดส่งออกในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
จุดเด่นบริการ
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
สิทธิประโยชน์ใช้บริการที่ บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (CENTRAL LAB THAI) ในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในสินค้า มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง (หรือใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 5,000 บาท ตรวจวิเคราะห์สินค้า หรือ ตรวจฉลากโภชนาการ) (จำนวนจำกัด)*
รูปแบบบริการ*
สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก
วงเงินสูงสุด 4 ล้านบาทต่อราย (แถมวงเงิน Forward Contract)
วงเงินสูงสุด 4 ล้านบาทต่อราย (แถมวงเงิน Forward Contract)
ปีที่ 1 - 2 Prime Rate – 1.25% ต่อปี
ปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามมาตรฐานธนาคาร

หมายเหตุสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร
ลด อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 อีก 0.25% ต่อปี
ฟรี คูปองค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า มูลค่า 5,000 บาท สำหรับใช้บริการที่ CENTRAL LAB THAI (จำนวนจำกัด)*
หลักประกัน : บุคคลค้ำประกัน และ หนังสือค้ำประกัน บสย.
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
เป็นนิติบุคคลไทย
ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
มีงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี และส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
ไม่เคยเป็น NPLs กับสถาบันการเงิน หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้ว และผ่อนชำระเป็นปกติ
เงื่อนไขการบริการ
ใช้เอกสารคำสั่งซื้อประกอบการเบิกกู้
ระยะเวลาโครงการ
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 เมษายน 2562
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อขอรับบริการได้ที่