บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า (EXIM Value Added Credit)

ลักษณะผลิตภัณฑ์/บริการ
สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก หรือต้องการขยายตลาดส่งออกในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
ปีที่ 1 - 2 Prime Rate – 1.25% ต่อปี
ปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามมาตรฐานธนาคาร

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 เท่ากับ 6.25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
ลูกค้าใหม่ : วงเงินสินเชื่อสูงสุด 8 ล้านบาทต่อราย (แถมวงเงิน Forward Contract)
ลูกค้าปัจจุบัน : ที่มีวงเงินสินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า สามารถขอวงเงินเพิ่มได้ และสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้าเพิ่มได้
หลักประกัน
หนังสือค้ำประกัน บสย. และบุคคลค้ำประกัน หรือ
หลักประกันขั้นต่ำ 30% และบุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติผู้กู้
เป็นนิติบุคคลไทย
ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
มีงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี และส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
เงื่อนไข
ใช้เอกสารคำสั่งซื้อประกอบการเบิกกู้
ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 150 วัน
พร้อมสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ลดอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 อีก 0.25% ต่อปี
ฟรี คูปองค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า มูลค่า 5,000 บาท สำหรับใช้บริการที่ CENTRAL LAB THAI (จำนวนจำกัด)
*เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลาอนุมัติ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2563
ติดต่อขอรับบริการได้ที่