แผนภูมิเว็บไซต์

แผนภูมิเว็บไซต์
  เกี่ยวกับ ธสน.
  ประวัติธนาคาร
  คณะกรรมการธนาคาร
  วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมร่วม
  การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธสน.
  นโยบายในการดำเนินธุรกิจ
  ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธสน.
  ทิศทางและแผนงานของธนาคารปี 2562
  โครงสร้างองค์กร
  ผู้บริหาร
  จริยธรรมของพนักงาน ธสน.
  จำนวนพนักงาน
  รายงานประจำปี
  งบการเงิน
  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
  พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536
  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2538)

  บริการ
  โปรโมชั่นพิเศษ
  สินเชื่อส่งออกพลัส
  สินเชื่อส่งออกทันใจ
  ประกันส่งออกทันใจ SMEs
  EXIM จัดหนัก ทวีค่าส่งออก
  บริการ EXIM BANK กระตุ้นเศรษฐกิจไทย
  สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
  สินเชื่อระยะสั้น
  สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
  บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
  บริการออกหนังสือค้ำประกัน
  บริการเพื่อการนำเข้า
  บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก
  บริการประกันการส่งออกและลงทุน
  บริการประกันส่งออกทันใจ SMEs
  บริการประกันการส่งออกระยะสั้น
  บริการประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาว
  บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน
  บริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ
  สินเชื่อโครงการลงทุน
  สินเชื่อเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
  สินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศ
  รายชื่อธนาคารตัวแทน

  ประกาศ
  ประกาศอัตราดอกเบี้ย
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศอื่นๆ

  ห้องข่าว
  Press Release
  ภาพข่าว
  วารสาร EXIM E-NEWS
  หนังสือทิศทางการส่งออกและการลงทุน

  อัตราแลกเปลี่ยน
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำสัปดาห์

  อัตราดอกเบี้ย

  อัตราค่าธรรมเนียม

  อบรมสัมมนา

  สมัครงาน
  ประกาศผลสอบ
  ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
  แบบฟอร์มใบสมัครงาน

  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  ธุรกิจธนาคาร
  แบบฟอร์มขอใช้บริการด้านสินเชื่อ/โครงการระหว่างประเทศ/การประกันการส่งออก

  ข้อมูลเศรษฐกิจ

  ศูนย์บริการลูกค้า

  EXIM SLA

  ประกวดราคา
  ประกาศประกวดราคา
  ประกาศผลประกวดราคา

  ทรัพย์สินรอการขาย

  ติดต่อ ธสน.

  แผนภูมิเว็บไซต์

  เครือข่ายอื่นๆ

  เงื่อนไขการใช้บริการ www.exim.go.th

  Feedback

  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธสน.