อบรมสัมมนา

อบรมสัมมนา
อบรมสัมมนา
  งานสัมมนา Africa: New Destination New Opportunities 2018  
 [ปิดการรับสมัคร]
  สัมมนา เพิ่มโอกาสผู้ส่งออกไทย ขยายตลาดมั่นใจกับ EXIM [วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558] 
 [ปิดการรับสมัคร]
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ประกอบการที่สนใจธุรกิจส่งออก
- ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรนี้ และ "เปิด AEC อย่างมั่นใจ SMEs ก้าวไกลกับ EXIM"
  SMEs ไทยส่งออกมั่นใจไปกับ EXIM 
 [ปิดการรับสมัคร]
 
 
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Roadmap เปิดแนวรุก บุก AEC 
 [ปิดการรับสมัคร : เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวนแล้ว ขอบคุณค่ะ]
  SMEs ส่งออกอย่างไร...ไม่เสี่ยง 
 [ปิดการรับสมัคร]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอบคำถามจากงานสัมมนา
เอกสารประกอบการสัมมนา